Gemeentelijke verordening tot invoering van een compenserende vergoeding voor handelaren die buitengewoon zwaar getroffen zijn door overmacht