Huishoudelijk reglement voor de gemeentelijke scholen