Vaststelling van de weekprijs op de Vakantiepleinen vanaf de zomer 2021 - Reglement - Wijziging.

Aangenomen door de Gemeenteraad van 30/03/2021 en aangeplakt van 31/03/2021 tot 21/04/2021
De Gemeenteraad,

Gelet op zijn beraadslaging van 02/04/2019 met betrekking tot de vastlegging van de dagprijs voor de «Vakantiepleinen» vanaf 1 juli 2019 ;
Overwegende dat er een duurzaam antwoord gegeven moet worden op de maatschappelijke moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden, en meer in het bijzonder de stijgende financiële moeilijkheden van de ouders ;
Gezien het wenselijk om de toegang voor te behouden aan de inwoners van de gemeente die door hun belastingen bijdragen tot de financiering van de gemeente, aan de kinderen die de scholen van het gemeentelijke grondgebied bezoeken, evenals aan het personeel van de gemeentelijke administratie en dat van het OCMW ;
Gezien de ervaring met Corona, is het onze wens om tijdelijk géén middagmaal aan te bieden en de voorkeur te verlenen aan een veilige individuele picknick, en dit te vertalen in de vergoedingen voor de deelname ;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet ;
Op voorstel van het Schepencollege ;
BESLIST :
de weekprijs voor de «vakantiepleinen », ten laste van de ouders, vanaf speelpleinwerking zomer 2021 op volgende wijze vast te leggen :
a) voor de kinderen :
  • die de scholen van het gemeentelijke grondgebied bezoeken (ongeacht het netwerk) ;
  • die in de gemeente wonen ;
  • wiens één van de ouders werkzaam is in de Gemeentelijke administratie of het OCMW ;
  • die resideren in de onthaalhuizen gelegen in de gemeente :
- 30, 00 € per week (met inbegrip van de weken die een feestdag bevatten) voor het volle tarief ;
- 20,00 € per week (met inbegrip van de weken die een feestdag bevatten) voor het sociale tarief, toegekend op basis van het BVT (Begunstigde van een Verhoogde Tegemoetkoming) statuut dat toegekend word door de mutualiteiten en opgenomen op het mutualiteitsvignetten.
b) voor de kinderen die de gemeentescholen niet bezoeken en die niet in de gemeente wonen :
- 60,00 € per week (met inbegrip van de weken die een feestdag bevatten).