motie betreffende de vaststelling van het beheersplan van tuinwijken