Dienst Jeugd

1-3-5 Jacques Wienerdreef
02.674.75.22
jeugd@wb1170.brussels


UURREGELING
- van september tot juni, maandag tot vrijdag van 8u tot 12u en van 14u tot 17;
- in juli en augustus, maandag tot vrijdag van 8u tot 12u.

De dienst Jeugd is belast met administratieve bevoegdheden en de ondersteuning van de acties georganiseerd door zijn partners, de dienst Preventie, het Jeugdhuis MJWB, het wijkhuis van de Dries, het wijkhuis van de Tuinwijken, de Espace Eland.

De dienst organiseert de vakantiepleinen en de animatie van het speelplein op de Dries.

De dienst neemt ook de organisatie van de jeugdbewegingen ten laste evenals de animatie “Place aux Enfants” (Roefeldag).