Verandering van voornaam

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan de vergunning verlenen voor de verandering van uw voornamen. De procedure is voorbehouden voor Belgen. Ze geldt bij uitbreiding ook voor erkende vluchtelingen en staatlozen.

De bevoegde ambtenaar van de Burgerlijke Stand is deze van:

  1. de gemeente waar de persoon op wie de voornaamsverandering betrekking heeft, is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister; of bij gebreke,
  2. de gemeente van de laatste woonplaats; of bij gebreke,
  3. de Stad Brussel (als u nooit in België gedomicilieerd was)

De aangevraagde voorna(a)m(en) mag (mogen) niet tot verwarring leiden en uzelf noch een ander schaden.

Voor de verandering van de voornaam van een minderjarig kind moeten de twee wettelijke ouders ter plaatse komen.

Transgenders kunnen sinds 1 januari 2018 ook zonder te moeten voldoen aan medische voorwaarden hun geslachtsregistratie en voornamen officieel laten aanpassen.

Documenten:

Voor de behandeling van het verzoek van de aanvraag, moeten sommige documenten afgelegd worden:

  • Een identiteitsbewijsstuk
  • Een kopij van de geboorteakte (indien u in het buitenland geboren bent, moet de akte gelegaliseerd worden en in het Frans of in het Nederlands vertaald worden door een beëdigde vertaler)
  • Als u een erkend vluchteling bent en het onmogelijk is om een geboorteakte af te leggen, kan u een attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen voorstellen
Kost :

Volledige tarief : 563,50 € 
Verminderd tarief : 56,00 € 

Neem een online afspraak via Irisbox : klik op online afspraakplanning en als het niet mogelijk is, neem telefonisch contact op met de dienst Burgerlijke Stand : T. 02.674.74.15.

FOD Justitie