Verandering van voornaam

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan de vergunning verlenen voor de verandering van uw voornamen. De procedure is voorbehouden voor Belgen. Ze geldt bij uitbreiding ook voor erkende vluchtelingen en staatlozen.

De bevoegde ambtenaar van de Burgerlijke Stand is deze van:

  1. de gemeente waar de persoon op wie de voornaamsverandering betrekking heeft, is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister; of bij gebreke,
  2. de gemeente van de laatste woonplaats; of bij gebreke,
  3. de Stad Brussel (als u nooit in België gedomicilieerd was)

De aangevraagde voorna(a)m(en) mag (mogen) niet tot verwarring leiden en uzelf noch een ander schaden.

Voor de verandering van de voornaam van een minderjarig kind moeten de twee wettelijke ouders ter plaatse komen.

Transgenders kunnen sinds 1 januari 2018 ook zonder te moeten voldoen aan medische voorwaarden hun geslachtsregistratie en voornamen officieel laten aanpassen.
Neem een online afspraak via Irisbox : klik op online afspraakplanning en als het niet mogelijk is, neem telefonisch contact op met de dienst Burgerlijke Stand : T. 02.674.74.15.

FOD Justitie

Hoe aanvragen?

Enkel na afspraak: 

Vereiste documenten?

U moet bepaalde documenten bezorgen voor het onderzoek van de aanvraag:

  • een integrale kopie van uw geboorteakte. Als u in het buitenland geboren bent, een evenwaardige akte, eventueel gelegaliseerd. Als u vluchteling bent en geen geboorteakte kunt voorleggen, volstaat een attest van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Als u geen enkele aanvaardbare akte van de burgerlijke stand kunt voorleggen, wordt uw identiteit vastgesteld bij vonnis.
  • een uittreksel uit het strafregister.

Volledige tarief : 563,50 € 
Verminderd tarief : 56,00 €