Zaalverhuur en evenementen

Wil je een evenement organiseren?

Alle verzoeken om toestemming moeten 6 weken voor het evenement naar het kabinet van de burgemeester worden gestuurd: events@wb1170.brussels (bv.: buurtfeesten, filmopnames, sportwedstrijden, enz.).

Voor elk ander evenement dat plaatsvindt in de openbare en/of particuliere ruimte maar gevolgen heeft voor de openbare ruimte - wegafsluiting, parkeren - bijvoorbeeld: organisatie van grote sportwedstrijden, Bloemenfestival, Carnaval van de Bezemhoek - moet vooraf toestemming worden gevraagd aan het College van Burgemeester en Wethouders.

 

Procedure

 • Voor alle verzoeken om toestemming moet het formulier voor het aanvragen van toestemming voor het organiseren van een evenement worden ingevuld
 • Je ingevulde formulier moet uiterlijk 6 weken voor het begin van het evenement of de bijeenkomst worden teruggestuurd naar het volgende adres

Gemeente Watermaal-Bosvoorde
Burgemeester
Antoine Gilsonplein, 1
1170 Brussel
events@wb1170.brussels

 • Wanneer het advies van de DBDMH (brandweer, hulpdiensten) moet worden ingewonnen, gaat het verzoek vergezeld van een plan van de geografische situatie en de plaats van de infrastructuren overeenkomstig de voorschriften van de DBDMH. Deze adviesaanvraag wordt door de gemeente gedaan.
  Zelfs als voor je evenement geen advies van de DBDMH nodig is, moet je bepaalde veiligheidsregels naleven (algemene en specifieke voorschriften, afhankelijk van het gebruik van bepaalde apparatuur).
  De burgemeester zal de organisator zo spoedig mogelijk in kennis stellen van het resultaat van zijn verzoek.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met het kabinet van de burgemeester op 02.674.74.10

 

Wil je een zaal huren?

Het Hooghuis, Watermaal Station, Hondenberg, de culturele centra, de school en de sportfaciliteiten hebben allemaal zalen te huur.

 

 • Hooghuis - Watermaal Station - Hondenberg

Verenigingen en sociaal-culturele groeperingen (feitelijke verenigingen, scoutingeenheden, enz.), sportverenigingen, politieke groeperingen, enz. die hun hoofdkantoor en hun belangrijkste activiteiten in de gemeente hebben, genieten een voorkeurstarief voor de huur van de Salons van het Hooghuis, Hondenberg en Watermael Station.

Tarieven en voorschriften voor het gebruik van de zalen in het Hooghuis

Tarieven en voorschriften voor het gebruik van het station van Watermaal

Tarieven en voorschriften voor het gebruik van de lokalen "Hondenberg"

Meer info? cultuur@wb1170.brussels - T. 02.674.75.07

 

 • Schoolinfrastructuur

De gemeente kan ook schoollokalen (klaslokalen, gymnastiekzalen, eetzalen, enz.) tegen gunstige voorwaarden ter beschikking stellen, mits het gebruik ervan verenigbaar is met de schoolactiviteit.

Reglement voor schoollokalen

Meer info? onderwijs@wb1170.brussels - T. 02.674.74.60

 

 • Culturele centra

Het cultureel centrum La Vénerie verhuurt ruimtes in de Ecuries van het Hooghuis en in de Espace Delvaux (vergader-, voorstellings- en tentoonstellingsruimtes).

Meer info? www.lavenerie.be/?module=LOCATION

Het gemeenschapscentrum WaBo stelt ook verschillende zalen ter beschikking van verenigingen en particulieren tegen redelijke prijzen.

Meer info? www.wabo.be/zaalgebruik

 

 • Sportinfrastructuur

De sportfaciliteiten en verfrissingsruimte van het sportpark van Drie Linden kunnen ook worden gehuurd.

Meer info? www.calypso2000.be