Bonuspremie voor de onroerende voorheffing

Sinds 2020 kunnen huiseigenaren uit de middenklasse en met een laag inkomen een jaarlijkse bonus van €70 voor de gemeentelijke onroerendezaakbelasting aanvragen.

Om hiervoor in aanmerking te komen moeten aanvragers aan bepaalde inkomenscriteria voldoen en eigenaar zijn van één woning die zij bewonen. Aanvragen moeten worden ingediend binnen 6 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet met betrekking tot de roerende voorheffing op het betreffende onroerend goed.

Eigenaars die hun eigendom verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) zijn vrijgesteld zijn de onroerende voorheffing.

Reglement

Aanvraagformulier

Meer info? Dienst Financiën - 02.674.74.45 - financien@wb1170.brussels