Vereenvoudigde procedures voor de bronbelastingbonus

Sinds 2020 kunnen huiseigenaren uit de middenklasse en met een laag inkomen een jaarlijkse bonus van €70 voor de gemeentelijke onroerendezaakbelasting aanvragen. Dit jaar hoeven er minder documenten te worden ingediend om deze bonus te krijgen: uittreksels uit het bevolkingsregister voor de inkomstenbelasting en de onroerendgoedbelasting, bewijs van betaling van de onroerendgoedbelasting en samenstelling van het huishouden.

Aanvragers moeten voldoen aan de inkomenscriteria, slechts één woning bezitten en erin wonen. Ter herinnering: verhuurders betalen geen roerende voorheffing op eigendommen die verhuurd worden via een Agence Immobilière Sociale (AIS).

De aanvraag moet worden ingediend binnen 6 maanden na de datum van verzending van het uittreksel uit het belastingregister met betrekking tot de roerende voorheffing op het onroerend goed waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd.

Het aanvraagformulier is hier (PDF) verkrijgbaar of bij de financiële afdeling - 02.674.74.47- financien@wb1170.brussels