Inschrijvingsformulier voor de rommelmarkt Drie Linden – 18 augustus 2024

De deelnemers zullen en dit vanwege organisatorische redenen, hun definitieve plaatsing pas meegedeeld krijgen na het afsluiten van de inschrijvingen en de bevestiging van de betaling van de daaraan gekoppelde waarborg.

De perimeter van de rommelmarkt is de volgende:

  • Léopold Wienerlaan vanaf het rondpunt tot aan de Najadenlaan (niet inbegrepen) van nr. 118 tot aan nr. 167 inbegrepen
  • Kruisbooglaan vanaf het Drie Lindenrondpunt tot aan de Kruisboogsquare.
  • Achthoekplein, Kluitstraat en Futenstraat.

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

Uw inschrijving wordt pas gevalideerd na ontvangst van de aanbetaling van 15,00€ per staanplaats, indien u in de gemeente woont.
Indien u buiten de gemeente woont, dient u een bedrag van 26,20€ over te maken (waarborg van 15,00€ + 11,20€ deelnamekosten) per staanplaats.

De voorrang inschrijvingen sluiten op 10 augustus.

De betaling zal per overschrijving gebeuren op de rekening van de Gemeente BE60 0910 1209 0370 (met melding van de naam, voornaam en de rommelmarkt).

De waarborg zal terugbetaald worden, binnen de twee maand, indien u effectief heeft deelgenomen aan de rommelmarkt (u hebt twee weken voor de rommelmarkt datum om uw deelname te annuleren) en uw standplaats proper en zonder waar achter liet

De dienst Economisch leven zal uw persoonsgegevens niet gebruiken anders dan voor de organisatie van de rommelmarkten.