Wekelijkse markten

De gemeente Watermaal-Bosvoorde organiseert drie markten:

 • op zondag van 8 u tot 14 u - op het A. Gilsonplein rond het gemeentehuis 
 • op woensdag, van 15 u tot 20 u - op het Keymplein. Deze markt is gericht op lokale producten en producten van de korte keten
 • op vrijdag, van 15 u tot 19 u - op de Aartshertogenlaan (J. Wautersplein) : burgermarkt - producten aan democratische prijzen

Op deze markten gelden de algemene voorschriften inzake ambulante activiteiten. Zij vermelden niet alleen de tijdschema's, maar ook alle maatregelen voor de werking van de markten, met inbegrip van de voorwaarden voor de toewijzing van de plaatsen.

Gemeentereglement - Gemeentelijke markten.


De installatie op de markt is onderworpen aan de betaling van een plaatsrecht, waarvan u de bedragen vindt in de fiscale regelgeving.

Fiscale regelgeving voor de marktprijs.


Aanvragen voor deelname moeten worden gericht aan:
De dienst Economisch Leven
Jacques Wienerdreef 1-3-5
T. 02.674.74.26 - 02.674.75.77
handel@wb1170.brussels

Dit zijn de documenten en de inlichtingen die bijgevoegd moeten worden:

 • Een kopie van de machtiging voor ambulante activiteiten en een kopie van de machtiging voor elke werknemer;  
 • Een kopie van het uittreksel uit het handelsregister en/of het ondernemingsnummer (het registratienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (of de identificatie in plaats daarvan, wanneer de onderneming buitenlands is));
 • Het type groentetent (display-vrachtwagen, display-aanhangwagen, winkel, enz.) en het aantal meters die in beslag worden genomen daarvoor ;    
 • De artikelen en goederen te koop;
 • Een kopie van de identiteitskaart en een kopie van de identiteitskaart van elke werknemer;
 • Een kopie van de toelating of het certificaat van het FAVV voor verkopers van levensmiddelen;
 • Een kopie van het attest van moraliteit of document art. 596 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering "de verkoop van gedistilleerde dranken" voor tuinders die gegiste dranken en/of gedistilleerde dranken aanbieden per glas bij de consumptie van levensmiddelen ter plaatse;
 • De contactgegevens van de zaakvoerder van de ambulante handel (postadres, telefoon en e-mail).