De herinnering aan Watermaal-Bosvoorde

Verschillende organisaties houden zich bezig met geschiedenis in Watermaal-Bosvoorde. Het Centrum voor Lokale Geschiedenis is de gemeentelijke dienst die tot doel heeft de geschiedenis van Watermaal-Bosvoorde te verzamelen, te bewaren, te promoten en door te geven. De vzw Hisciwab, Geschiedenis en Wetenschap in Watermaal-Bosvoorde bevordert en stimuleert het onderzoek naar de geschiedenis van de gemeente. Mémoire Vive ten slotte doet de herinnering aan het verleden herleven door de herinneringen en levensverhalen van onze ouderen te verzamelen met behulp van een videocamera.
Interview met Nathalie Trif van het Centrum voor Lokale Geschiedenis en met Jean-Pierre Carpentier en Henri Ceuppens van Hisciwab.

Hoe is Hisciwab ontstaan?

JP Carpentier: In 1988 maakten we deel uit van een groep die deel uitmaakte van de Vénerie, "Sciences et technologies nouvelles". We hielden er onze eerste tentoonstellingen. In 1992 wilden we ons opnieuw op de geschiedenis richten en hebben we Hisciwab opgericht. De eerste publicatie van ons tijdschrift, "Chroniques de Watermael-Boisfort", verscheen in 1993. Dit jaar vieren we het 20-jarig bestaan!

Vandaag telt de vereniging 300 leden. De kerngroep bestaat uit amateurhistorici die allemaal een verzameling postkaarten hebben over verschillende onderwerpen: sport, stedenbouw, enz. Zij worden omringd door geschoolde historici die graag hun expertise ter beschikking stellen.

Naast publicaties organiseert u nog andere activiteiten...

H.Ceuppens: Hisciwab publiceert regelmatig monografieën over de geschiedenis van de wijken in onze gemeente. Deze boeken zijn rijk aan iconografie en stedenbouwkundige documenten. Maar we gaan ook naar de bewoners toe om hun getuigenissen te verzamelen, we organiseren conferenties, tentoonstellingsbezoeken, excursies... We houden de herinnering aan Watermaal-Bosvoorde graag levend!

De oprichting van de Memory Space was een logische voortzetting van de activiteiten van Hisciwab?

N. Trif: De Espace Mémoire werd opgericht in 2005. Het was een gemeenschappelijke wens om het verleden te bewaren en partnerschappen aan te gaan met bestaande verenigingen zoals Hisciwab, maar ook de Vénerie, Mémoire Vive...

Wij beschikken over een rijke en gevarieerde documentatie: foto's, postkaarten, boeken, kranten, kaarten en plannen... Deze documentatie is afkomstig uit privéverzamelingen (zoals de collectie Smeulders of Francis Michel) of openbare collecties. Wij hebben ook schenkingen ontvangen van particulieren of archieven aangekocht. In totaal hebben we 400 dozen met archieven en meer dan 4000 iconografische documenten ter beschikking van het publiek. Wij ontvangen regelmatig studenten, onderzoekers, schrijvers... En natuurlijk leden van Hisciwab of inwoners die graag wat oude ansichtkaarten willen raadplegen.

Maar uw opdrachten houden daar niet op...

N. Trif: We willen onze archieven promoten via tentoonstellingen. We bezorgen Hisciwab de nodige documenten voor hun publicaties. We geven ook een tijdschrift uit, Tilia, en we worden geraadpleegd over erfgoedclassificatiedossiers. Onlangs ben ik naar Limete gegaan, een gemeente in Kinshasa waarmee we een partnerschap hebben, om hen te helpen bij de classificatie van hun archieven.

Wat zijn de lopende projecten?

N. Trif: De Espace Mémoire werkt momenteel aan twee grote projecten: het theater "Le Studio" in Le Logis en de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Wij doen een beroep op iedereen die voorwerpen, archieven, brieven, souvenirs, enz. bezit en ons die zou kunnen lenen. Dit soort partnerschap van burgers is voor ons van onschatbare waarde!

Het Centrum voor Lokale Geschiedenis - drève du Duc 2 - 02.672.77.34 - tilia@wb1170.brussels - op afspraak.
Hisciwab - avenue Marie-Clotilde 6 - 02.673.69.06 - jpcarpentier@coditel.net
Mémoire Vive (hangt af van de vzw "Vivre chez soi") - drève des Weigelias 36 - 02.660.58.71 - www.memoire-vive.be