Maatschappijen voor sociale woningen

De openbare huisvestingsmaatschappijen (OVM) stellen de verhuur voor van sociale woningen.

De website van de Brusselse huisvestingsmaatschappij (BGHM) verschaft informatie over het profiel van kandidaat-huurders en de voorwaarden waaraan deze huurders moeten voldoen.

Links