Overvliegen van Brussel

Mei 2024

Het verzoekschrift tegen de milieuvergunning voor de luchthaven Brussel-Nationaal is ingediend door de Gemeente van Watermaal-Bosvoorde.

Voor meer informatie kunt u hier het verzoekschrift raadplegen.

Aanvraag tot verlenging van de milieuvergunning voor de luchthaven Brussel-Nationaal

Watermaal-Bosvoorde en zijn inwoners hebben al enkele jaren last van overvliegende vliegtuigen en de bijbehorende overlast.

De milieuvergunning voor Brussels Airport Company (de exploitant van Brussels Airport), uitgereikt in 2004, vervalt in juli 2024.

De exploitant heeft op 6 juli een aanvraag ingediend tot hernieuwing van haar exploitatievergunning bij de Vlaamse administratie, die bevoegd is voor milieuzaken onder de bevoegdheid van de Gewesten. Aangezien de infrastructuur van de luchthaven zich op Vlaams grondgebied bevindt, is het Vlaams Gewest bevoegd om deze vergunning af te leveren.

De bevoegde overheid verklaarde de aanvraag onvolledig op 4 augustus. Brussels Airport Company had 90 dagen de tijd om haar aanvraag tot hernieuwing van de milieuvergunning te vervolledigen.

Op 10 december 2023 werd het dossier door de autoriteiten volledig verklaard. Het openbaar onderzoek vond plaats van 10 december 2023 tot en met 8 januari 2024.

De vergunning bevat voorwaarden  voor de activiteiten op de luchthaven en helpt milieuschade te verminderen of voorkomen. Deze voorwaarden zijn specifiek voor een ingedeelde inrichting of algemeen voor de activiteiten

In het geval van Brussels Airport legt de toekenning van de vergunning het kader vast voor de uitbating van de luchthaven, zoals: 

  • het gebruik van start- en landingsbanen (opstijgen en landen, inclusief taxiën en testvluchten);
  • het aantal toegestane vluchten per jaar;
  • het aantal toegestane nachtvluchten of het toegestane vliegtuigtype.

Het Vlaamse Gewest kan ook een jaarlijkse geluidsreductiedoelstelling vastleggen voor het gebied rond de luchthaven. Vliegroutes of vluchtprocedures kunnen niet worden vastgelegd, aangezien die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen. 

Op 29 december 2023 nam de gemeente Watermaal-Bosvoorde deel aan het openbaar onderzoek door haar mening en aanbevelingen aan het Vlaams Gewest kenbaar te maken, zoals:

- Een verbod op nachtvluchten tussen 22u en 7u;
- Beperking van het aantal vliegbewegingen tot 220.000 per jaar;
- Naleving van de geluidsnormen gedefinieerd in het decreet van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de strijd tegen het lawaai
   van het luchtverkeer;
- Baan 25L in oostelijke richting verplaatsen om opstijgingen boven het Brussels Gewest te vermijden
- Het volume van het vrachtverkeer stabiliseren;
- ...

Voor meer informatie kunt u het volledige advies hier lezen

 

Openbaar onderzoek

Het Vlaamse Gewest heeft een openbaar onderzoek georganiseerd, naar aanleiding van deze aanvraag tot hernieuwing van de vergunning, van 30 dagen tussen 10 december 2023 en 8 januari 2024 (inclusief). Dit openbaar onderzoek stond open voor alle burgers die belang kunnen hebben bij dit project.

Tijdens deze periode van 30 dagen kunt u het dossier van de vergunningsaanvraag raadplegen en uw opmerkingen indienen (in het Nederlands en in het Frans).  

Het volledige dossier was beschikbaar op het “Omgevingsloket”.

We nodigen u uit om uw steun te betuigen aan deze campagne om rekening te houden met onze situatie in deze procedure door de volgende poster, die een QR-code bevat die naar deze pagina verwijst, op een zichtbare plek in het raam van uw huis te hangen. Poster hier!

Indien gewenst zijn kleurenafdrukken beschikbaar op de 1e verdieping van het Gemeentehuis, van 9u tot 12u en van 14u tot 16u. 

 

Historiek

Op de website van Leefmilieu Brussel vindt u een gedetailleerde historiek van deze problematiek.

De gemeente onderneemt gerechtelijke stappen tegen het overvliegen, wat de belangrijkste manier is om haar belangen te verdedigen. Ze beheert deze zaak met een advocaat die verschillende gemeenten samen hebben aangesteld.

Het College en de Gemeenteraad besteden veel aandacht aan deze kwestie en hebben gestemd over verschillende teksten en een beroep gedaan op verschillende gezagniveaus.

Hier volgt een lijst van moties met betrekking tot het overvliegen:

  1. 03.2014 - De overlast gegenereerd door overvliegen — Watermaal-Bosvoorde
  2. 05.2015 - Motie betreffende de duurzame oplossingen gebonden aan de hindernissen van het overvliegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Watermaal-Bosvoorde
  3. 05.2015 - Motie betreffende de duurzame oplossingen gebonden aan de hindernissen van het overvliegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Watermaal-Bosvoorde
  4. 02.2017 - onmiddellijke en structurele oplossingen inzake het overvliegen van Brussel — Watermaal-Bosvoorde
  5. 12.2019 - Motie betreffende de klimaat - en leefmilieu nootoestand — Watermaal-Bosvoorde
  6. 06.2022 - Motie over geluids- en milieuhinder in Watermaal-Bosvoorde door overvluchten — Watermaal-Bosvoorde
  7. 04.2023 - Motie om te eisen dat de mening van het Brussels Gewest, de Brusselse gemeenten en hun inwoners in aanmerking worden genomen in de procedure voor de verlenging van de milieuvergunning voor Brussels Airport door de Vlaamse gewestelijke autoriteiten. — Watermaal-Bosvoorde


Info: 02.674.74.10