Dienst Mobiliteit

1ste verdieping van het Hooghuis
T. 02.734.34.32
mobiliteit@wb1170.brussels

De vrije toegang tot het onthaal is open voor het publiek  in het Hooghuis om  inlichtingen te bekomen of om vergunningsaanvragen in te dienen. Het onthaal is toegankelijk op maandag van 9u30 tot 12u en van 13u30  tot 15u30 (in juli-augustus : van 8u30 tot 13u).

De raadpleging van de aanvraagsdossieren onderworpen aan een openbaar onderzoek vindt plaats alleen op afspraak te maken per telefoon op 02/674 74 32 of per e-mail : mobiliteit@wb1170.brussels

De mobiliteitsdienst controleert en implementeert het mobiliteitsbeleid van de gemeente. Het stelt gemeentelijke plannen en verordeningen op. Het neemt deel aan de ontwikkeling van regionale en gemeentelijke mobiliteitsprojecten. Het brengt adviezen uit in het kader van regionaal overleg over mobiliteit. Het organiseert de "Autovrije Dag" en verschillende bewustmakingsacties rond mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor het gemeentelijke zakenreisplan. Het neemt deel aan de eenheid POLUTRA (politie - stedenbouw - openbare werken) die zich bezighoudt met lokale mobiliteitskwesties.

Beheer van de Algemene Aanvullende Verordening inzake wegverkeer.

Deelname aan de POLUTRA-cel (analyse van wegennet problemen door de politiediensten, de diensten stedenbouw en openbare werken)

Dienst Mobiliteit