Visserijstratt - Mobiliteitsstudie

Het uitvoeren van verkeerstellingen is essentieel voor het verzamelen van gegevens, het objectiveren ervan en, in geval van veranderingen in de situatie, het beoordelen van de impact van eventuele maatregelen. Het is een essentieel instrument voor het beheer van de mobiliteit.

Analyse van telgegevens (in het Frans)

Samenvatting van de mobiliteitsstudie (in het Frans)

Afgebankend fietspad - Profil (in het Frans)

Het afgebakende fietspad is een deel van de openbare weg dat gereserveerd is voor fietsers.

Bijlagen:

Werken in uitvoering