Renovatiewerken in de Visserijstraat

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft, in overleg met de gemeente Oudergem, beslist om de Visserijstraat grondig te renoveren. Gezien de ouderdom van de riolering en de zeer slechte staat van de openbare weg is het noodzakelijk dat dit l gebeurt. Dit zal het comfort voor de omwonenden aanzienlijk verbeteren.

Het gehele project wordt gecoördineerd door het overheidsbedrijf Vivaqua, dat de omwonenden nauwgezet op de hoogte zal houden van de voortgang van de werken. 

De werkzaamheden hebben op 5 september 2022 begonnen en zijn onderverdeeld in verschillende fasen. Na de tussenkomst van de nutsbedrijven (water, elektriciteit, openbare verlichting, telecommunicatie), zijn de rioleringswerken velotooid. De weg moet nog volledig worden heraangelegd, zonder de trottoirs.

Wegenrenovatie - toelichting (PDF)

19 juni 2024

In mei 2024 werd een nieuwe planning is opgesteld voor het einde van de werken in de Visserijstraat, omwille van de onbesliste draagkrachtproeven die in Fase 3 werden uitgevoerd.

Om veiligheidsredenen zal de fundering op dit punt opnieuw moeten worden aangelegd.

Als gevolg hiervan zijn de werkzaamheden vertraagd:

  1. van 17 tot 20 juni: kleine infrastructuurwerken (voetpadverbredingen, bloempotten…) en heropening van de hele straat voor plaatselijk verkeer;
  2. 20 juni: laatste laag asfalt op de hele rijbaan, waardoor gebruikers niet kunnen parkeren, hun garages niet in en uit kunnen en zich niet kunnen verplaatsen;
  3. week van 24 juni: markering van parkeerplaatsen, voetgangersoversteekplaatsen en fietsenrekken. Verkeer zal gedurende de hele fase mogelijk zijn, maar overdag parkeren is niet toegestaan in de fasen die momenteel aan de gang zijn.

De werkzaamheden moeten eind juni 2024 voltooid zijn.

Bedankt voor je geduld en je begrip.

Technische informaties - alleen in het Frans (PDF)

Plan_mai_2024.jpg

Mobiliteitsstudie