Herontwikkeling Jachtstoetdreef / Heiligenborre

Het kruispunt tussen de Jachtstoetdreef en Heiligenborre wordt opnieuw ingericht om de veiligheid voor voetgangers te verbeteren en overstromingsproblemen bij hevige regenval te verminderen.

Het project omvat de herinrichting van het kruispunt tot een T om illegaal manoeuvreren en ongecontroleerd parkeren te voorkomen. Om de doorlaatbaarheid te vergroten worden de voetgangersgebieden grotendeels van dolomiet gemaakt en beplant.

De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd:

  • vanaf maandag 18 maart, de trottoirs, voor een periode van een maand, onvoorziene omstandigheden en slecht weer daargelaten;
  • de asfaltering van de weg zal plaatsvinden tijdens de eerste twee weken van augustus, om de verkeersproblemen te beperken, die gemakkelijker te beheren zijn tijdens de schoolvakanties.

Herontwikkelingsplan

Informatievergadering van 19 februari 2024

Meer info ? Dienst Mobiliteit - 02.674.74.32 - mobiliteit@wb1170.brussels / Dienst Openbare werken - 02.674.74.08 - openbare.werken@wb1170.brussels