Chemische afvalstoffen

Voorkom gevaar en milieuverontreiniging en deponeer uw chemische afvalstoffen in de goede sector! https://www.arp-gan.be

Breng ze naar de containerparken of naar de mobiele groene plekjes Proxy Chimik.

Klik hieronder om de data van de volgende Proxy Chimik te zien.

Pas op! Het is niet mogelijk om uw medicatie af te geven bij Proxy Chimik. U moet ze terugbrengen naar uw apotheker.