Openbare vuilbak en eigen vuilbak: haal ze niet door elkaar!

Er staan echt veel vuilbakken op de openbare ruimte: langs de wegen en de gemeentepleinen, in de parken, bij de haltes van het openbaar vervoer of naast de glasbollen. De gemeentelijke en gewestelijke teams maken deze met de regelmaat van de klok leeg. Sommige worden elke dag geleegd, andere twee tot drie keer per week. De schoonmaakteams werken ook op zaterdag en zondag na de zondagsmarkt.

Ondanks deze goede organisatie, puilen de vuilbakken toch vaak uit … wat jammer is, want dat schept een gevoel van een vieze gemeente !

Dit kan alleen beter als we samen onze best doen!

Voor een beter samenleven moeten volgende regels voor de openbare vuilbakken worden nageleefd:

  • Gooi hier enkel klein afval in, zoals papieren zakdoeken, blikjes, zorgvuldig verpakte hondenuitwerpselen …
  • Doof uw sigaret en gooi ze pas dan in de vuilbak. Geef de voorkeur aan stadsasbakken die weldra ook op onze gemeente te zien zullen zijn
  • Gooi hier geen huishoudelijk afval in, zelfs in kleine hoeveelheden

 

Ter bestrijding van onburgerlijk gedrag, dat een inbreuk is op het algemeen politiereglement, heeft de gemeente onlangs een specifieke sensibiliseringsactie opgezet.

Sommige vuilbakken hebben nu dan ook een lint met volgende boodschap: « verboden huishoudelijk afval te deponeren: opgelet bij overtreding, kan een boete volgen».

Het huishoudelijk vuil wordt opgehaald door Net Brussel in witte, blauwe, gele, groene of oranje zakken. Voor elke wijk gelden andere dagen en uren van ophaling. Houd hier rekening mee en sorteer zoals het hoort en, vergeet vooral niet om uw vuilzakken te beschermen tegen de vossen en kraaien die welig tieren in onze gemeente.

Samen voor meer netheid in Watermaal-Bosvoorde