Dienst alternatieve gerechtelijke maatregelen (DAGM)

Dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (DAGM)
Jacques Wienerdreef 1-3-5
02.674.75.23 - 02.674.75.24
semja@wb1170.brussels

De DAGM organiseert en superviseert twee alternatieve maatregelen op basis van een bepaald wettelijk kader:

  • de autonome werkstraf (AWS) na veroordeling door een politierechter of de correctionele rechtbank. Deze straf kan 20 tot 300 uren bedragen (tot 600 uren bij herval);
  • de gemeenschapsdienst (GD) in het kader van een gerechtelijke bemiddeling voorgesteld door de procureur des Konings. De prestatie kan 20 tot 120 uren bedragen.

Beide maatregelen zijn alternatieven voor de klassieke gerechtelijke maatregelen (boete, gevangenisstraf). Zo kan juridische escalatie of klassering zonder gevolg vermeden worden.

 
Doel van de alternatieve straffen

Deze onbezoldigde prestaties ten voordele van de gemeenschap hebben een dubbel doel:

  • de persoon responsabiliseren voor het begane misdrijf;
  • de veroorzaakte schade symbolisch herstellen.

Een positieve werkervaring maakt het meer bepaald mogelijk de vaardigheden van de betrokkene te (her)waarderen, voor hem- of haarzelf, voor zijn familie of voor de maatschappij).

 

Opdracht van de DAGM: toezicht en ondersteuning

De DAGM heeft als opdracht meerderjarigen te ondersteunen die werden veroordeeld tot het uitvoeren van een alternatieve straf.

Zijn werk bestaat erin prestatieplaatsen te zoeken, maar ook de maatregel op te volgen en te superviseren door middel van een regelmatige evaluatie.

Jullie zijn een vzw en bereid een prestatieplichtige onbezoldigd werk aan te bieden? Dat kan, neem contact op met ons: 02.674.75.23 - 02.674.75.24