Dienst Stedenbouw

Hooghuis, op de 1ste verdieping
A. Gilsonplein, 2
Secretariaat : T. 02.674.74.32 - Fax: 02.674.74.25
stedenbouw@wb1170.brussels

De vrije toegang tot het onthaal is open voor het publiek  in het Hooghuis om  inlichtingen te bekomen of om vergunningsaanvragen in te dienen.
Het onthaal is toegankelijk op maandag van 9u30 tot 12u en van 13u30  tot 15u30 (in juli-augustus : van 8u30 tot 13u).

De raadpleging van de aanvraagsdossieren onderworpen aan een openbaar onderzoek vindt plaats alleen op afspraak te maken per telefoon op 02/674 74 32
of per e-mail : stedenbouw@wb1170.brussels

De afdeling ruimtelijke ordening houdt toezicht op en voert het stedenbouwkundig beleid van de gemeente uit. Het stelt gemeentelijke plannen en verordeningen op en neemt deel aan de ontwikkeling van gemeentelijke projecten. Het brengt adviezen uit in het kader van regionaal overleg over ruimtelijke ordening.

De dienst stedenbouw onderzoekt de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, organiseert openbare onderzoeken en overlegcomités. Het adviseert en informeert de burgers. Het maakt het publiek bewuster van het behoud van het erfgoed en duurzame ontwikkeling. Hij is verantwoordelijk voor controle en stedenbouwkundige overtredingen. Het brengt adviezen uit in het kader van regionale projecten en raadplegingen over stadsplanning.

Onthaal – Stedenbouwkundige informatie – Tips

Onderzoek van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning:

  • aktes en werken voor de bouw, afbraak, verbouwing, wijziging (buitenaspect: veranda’s, raamwerk*, dakvensters*, plamuur, verf, …); binnenwerken; tuinhuizen*; tuinaanleg; terras), vellen van bomen*
    (
    * vrijgesteld van dossierkosten en gemeentelijke belasting)

Kadaster (overhandiging aan het FOD Financiën)

Zoeken naar archieven (vergunningen, toelatingen en gebouwenplannen)

Een gewestelijk nuttig website : www.stedenbouw.irisnet.be

Dienst Stedenbouw