Bestuur

Principes voor een goed openbaar bestuur

 • Sociale- en milieubedingen opnemen in de overheidsopdrachten
 • Het gemeentepersoneel aanmoedigen om zachte transportmiddelen te gebruiken
 • Bij voorkeur gebruikmaken van de diensten van duurzame banken
 • Paragemeentelijke partners die gebruikmaken van de gemeentelijke infrastructuur hun verantwoordelijk­heid laten opnemen door hen de kosten voor het energieverbruik te laten betalen.
 • Proberen de krachten te bundelen met andere gemeenten
 • Zoeken naar synergieën met andere gemeenten, vooral met het oog op het sluiten van gezamenlijke overheidsopdrachten voor energielevering (schaalvoordelen).
 • De uitwisseling met de Europese partners van de gemeente op het gebied van duurzame ontwikkeling aanmoedigen
 • Zoeken naar subsidies op alle overheidsniveaus

 

Voorbeeldfunctie van de overheden inzake ecogedrag

 • Bij alle politieke keuzes en beslissingen het principe van de duurzame ontwikkeling toepassen
 • Energiebesparende maatregelen (lokaal Kyoto-plan) systematisch invoeren in de openbare (gemeente en grondregie) en paragemeentelijke gebouwen (VZW) en de sociale woningen
 • Systematisch invoeren van waterbesparende maatregelen
 • Gescheiden ophaling veralgemenen in het gemeentebestuur, de VZW's, scholen, kinderdagverblijven …
 • De netheid op de openbare weg verbeteren
 • Binnen het bestuur een bedrijfsvervoerplan opstellen
 • Seizoensproducten gebruiken en voorrang geven aan eerlijke en duurzame handel tijdens evenementen en recepties van de gemeente.
 • Behouden en zelfs verbeteren van het label "ecodynamische onderneming" dat door het BIM aan de gemeente uitgereikt werd (tot op heden twee sterren) door ons gebruik van ecologische schoonmaak­producten en door de werkwijze van de beplantingsdienst
 • Grondregie + sociale woningen: renoveren en bouwen met als vertrekpunt het vermeerderen van het aan­tal “lage energiewoningen”, ofwel passiefhuizen

 

Stimuleren van duurzaam gedrag van de inwoners

 • Sensibiliseren over het belang van duurzame ontwikkeling in scholen
 • Een gemeentelijk contactpunt creëren voor alle inlichtingen en ondersteuning van initiatieven die te maken hebben met duurzame ontwikkeling (energiebesparingen …), met inbegrip van coöperatieve verenigingen van burgers, inkoopcoöperatieven, enz.
 • Coöperatieve spelen in de spelotheken bevorderen, voornamelijk rond het thema biodiversiteit
 • De sociale diensten (gemeente en het OCMW) sensibiliseren over de begeleiding van personen die geïso­leerd of kwetsbaar zijn bij het zoeken naar oplossingen om hun kosten van energieverbruik te verlagen
 • Bewustmaking (via gemeente en culturele gebeurtenissen, de website en het gemeenteblad) voor gedrags­veranderingen die gunstig zijn voor duurzame ontwikkeling (lager energieverbruik, netheid...).

 

Informatie aan en participatie van de inwoners

 • Gerecycleerd papier gebruiken voor het gemeenteblad
 • De bevolking systematisch – en vóór elke definitieve beslissing- informeren over grote gemeentelijke projecten
 • Indien mogelijk, het internet verkiezen als informatiekanaal naar de bevolking, waarbij alternatieven ge­zocht worden voor personen die geen toegang tot het internet hebben
 • Jaarlijkse participatievergaderingen in de wijken ontwikkelen