KAP - KlimaatActiePlan

 

In 2010 keurde de gemeenteraad een Lokale Agenda 21 goed met 70 acties die verschillende gebieden bestrijken en een richtsnoer vormen voor duurzame ontwikkeling in Watermaal-Bosvoorde.

Op 17 december 2019 keurde de gemeenteraad unaniem een motie goed met betrekking tot de klimaat- en milieunoodtoestand.

Sinds januari 2022 werkt de dienst Transitie, dankzij een subsidie van Leefmilieu Brussel, aan een Klimaatactieplan voor het gemeentelijk grondgebied, in samenwerking met het hele bestuur. Alle diensten werden op hun beurt geraadpleegd, in aanwezigheid van hun schepen.

Na dit overleg werden meer dan 300 acties geïdentificeerd, waarvan er al iets meer dan 200 zijn uitgevoerd. Watermaal-Bosvoorde wachtte niet op de klimaatnoodtoestand om actie te ondernemen en oplossingen voor te stellen. De gemeente is al lang een pionier in duurzame ontwikkeling en de strijd tegen klimaatverandering.

Sinds 2004 (Lokaal Kyoto-plan) wordt de CO2-uitstoot komende van het energiegebruik in onze gebouwen in rekening gebracht, en wordt er alles aan gedaan om deze jaar na jaar te verminderen. Met succes overigens want tussen 2004 en 2022 daalde de directe uitstoot komende van gas met 46% en de uitstoot komende van elektriciteit met 39%.

Naast acties om de CO2-uitstoot te verminderen, zijn een aantal acties tot aanpassing al voltooid of lopende. Deze werden geïnventariseerd met de hulp van de verschillende diensten. Deze acties vormen een essentiële basis voor de succesvolle implementatie van het Klimaatplan. Ze zijn niet opgenomen in het plan als zodanig, maar wel in de balans.

Het Klimaatplan zelf bestaat uit 105 nieuwe acties, met 2030 als streefdatum. Het weerspiegelt de vastberadenheid van de gemeente en haar diensten om nog meer initiatieven te nemen die bijdragen tot de transitie en de strijd tegen de klimaatverandering en de gevolgen ervan, samen met de burger en lokale actoren. Zo willen wij een duurzamere toekomst creëren met behoud van de levenskwaliteit van onze inwoners.

De 105 acties zijn onderverdeeld in 9 hoofdthema's: mobiliteit, energie, duurzame consumptie, afvalbeheer, duurzame voeding, waterbeheer, biodiversiteit, welzijn en transversaliteit. Voor elk van deze thema's zijn drie strategische doelstellingen bepaald, zowel wat betreft de aanpassing aan de klimaatverandering als de beperking van de CO2-uitstoot. Deze acties hebben ofwel enkel  betrekking op het gemeentebestuur en zijn interne werking, of de burgers, of het bestuur en de burgers.

Naarmate het proces vordert, zullen de acties worden geanalyseerd op basis van verschillende haalbaarheidscriteria, waaronder de beschikbaarheid van personen en financiële middelen. Voor elke actie zullen indicatoren worden ontwikkeld, in overleg met de diensten, zodat ze kunnen worden gecontroleerd. Zo ontstaat een strategische visie voor het gebied als geheel en voor het bestuur in de komende jaren. Er zal ook een participatief proces worden uitgevoerd.

Het Klimaatplan moet de gemeente in staat stellen om bij te dragen aan de doelstellingen om de uitstoot tegen 2030 te verminderen en om haar veerkracht te verbeteren, zodat het een plaats blijft waar het aangenaam leven is, voor iedereen, samen.

KAP - Rapport

KAP - Verslag

Meer Info? Dienst Transitie - transitie@wb1170.brussels - 02.674.74.88