Gemeenteraadsverkiezingen: oproep tot onze niet-Belgische medeburgers !

Ben je een buitenlandse inwoner? Jouw stem telt!

Bij deze gelegenheid zou u de gemeenteraadsleden kunnen kiezen om de volgende zes jaar de gemeentelijke uitdagingen aan te gaan op gebied van o.a. veiligheid, ordehandhaving, ruimtelijke ordening en stedenbouw, openbare reinheid, onderwijs, huisvesting, onthaal van de allerkleinsten en van de senioren, enz.

Om te mogen stemmen bij lokale verkiezingen moeten Europese en niet-Europese burgers aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor de in België gevestigde niet-Belgische burgers van de Europese Unie voor inschrijving op de kiezerslijst

 • Minimum 18 jaar oud zijn op 13 oktober 2024.
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.
 • Op 13 oktober 2024 over zijn burgerlijke en politieke rechten beschikken.
 • Ten laatste op 31 juli 2024 een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst ingediend hebben.

Aanvraag tot inschrijving van Europese burgers

 

Voorwaarden voor de in België gevestigde niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie voor inschrijving op de kiezerslijst

 • Minimum 18 jaar oud zijn op 13 oktober 2024.
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.
 • Op 13 oktober 2024 over zijn burgerlijke en politieke rechten beschikken.
 • Ten laatste op 31 juli 2024 een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst ingediend hebben.
 • Bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag een verklaring afleggen van verbintenis om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.
 • Op het moment van de indiening van de aanvraag een in België gedurende vijf jaar ononderbroken verblijfplaats doen gelden, gedekt door een wettelijk verblijf.

Aanvraag tot inschrijving van niet- Europese burgers

 

Of je nu een burger van de Europese Unie bent of niet, om geregistreerd te worden als kiezer in Watermaal-Bosvoorde, moet je:

 • Het daartoe bestemde inschrijvingsformulier downloaden, afdrukken, invullen en ondertekenen.
 • Het ingevulde formulier afgeven op de dienst Bevolking (loketten 1 tot 4) - Antoine Gilsonplein 1
 • of stuur het per post naar Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde - dienst Bevolking - Antoine Gilsonplein 1 vóór 31 juli (elektronisch indienen is niet toegestaan).
 • U kunt ook online een inschrijvingsaanvraag indienen op www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be

 

Belangrijke opmerkingen

 • Indien u het inschrijvingsformulier opstuurt met de post, gelieve er dan een recto/verso kopij bij te voegen van uw nationale identiteitskaart, electronische kaart of biometrische kaart. 
 • Indien u al ingeschreven was op de kiezerslijst van 1 augustus 2018, is het niet meer nodig om alle formaliteiten betreffende de aanvraag nog eens te vervolledigen tenzij u afziet van de hoedanigheid van kiezer of indien u die hoedanigheid verloren heeft.

 

Britse onderdanen - BREXIT

Na Brexit en het verliezen van het europese burgerschap zullen sommige Britse onderdanen hun hoedanigheid van kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen voorwaardelijk bewaren. Gelieve voor verdere inlichtingen de dienst Bevolking te contacteren op 02.674.74.22

 

Meer info? Neem contact op met de dienst Bevolking op 02.674.74.22