Hoe ver zijn we met de Keym-werken?

Hoe ver staan de werken op Keym?

Update: 08/03

De werken vinden plaats in drie opeenvolgende fasen zodat de activiteiten op het plein tijdens het hele proces kunnen blijven doorgaan: 

 • fase 2.1 betreft de kant langs de Ottervangerstraat, de Vander Elststraat en de Bien-Fairestraat;
 • fase 2.2, het midden van het plein;
 • en tot slot fase 2.3, het hoger gelegen deel, met inbegrip van de Delvauxruimte en de Winterkoninkjestraat.

Sinds 21 oktober werkt de aannemer elke zaterdag. Het uurrooster loopt van 8u tot 17u. Het doel is om zoveel mogelijk te anticiperen op eventuele weergerelateerde vertragingen op de bouwplaats en om voorrang te kunnen geven aan bedrijven die zaterdagnamiddag gesloten zijn.

De werken vorderen goed. Hier volgt de stand van zaken.

FASE 2.1. (duur: +/- 40 werkdagen)

De trottoirs en de wegen van de Bien-Faire-, Ottervanger- en Vander Elststraten zijn klaar, de laatste laag asfalt is op 27 februari gelegd.  Vanaf 11 maart worden de groene ruimten beplant. Straatmeubilair wordt tussen nu en eind april geplaatst.

Stilaan begint er gras te groeien in de zones met straatstenen zonder voegen. Momenteel zijn deze zones nog afgezet met linten. Dit resultaat kon enkel worden gehaald omdat jullie het verkeersverbod nageleefd hebben waarvoor onze dank! Het plein belooft prachtig te worden!

De voorlopige oplevering van de werkzaamheden van fase 2.1 zal binnenkort plaatsvinden. Hierdoor zal parkeren opnieuw kunnen op het onderste deel van de Théophile Vander Elststraat en het einde van de Bien-Fairestraat.

Keym_travaux_8 mars_1.jpg

 

FASE 2.2. (duur: +/- 60 werkdagen)

Sinds 15 januari werden de werken van fase 2.2 gestart, het midden van het Keymplein wordt aangepakt.

De trottoirs bij de apotheek, slagerij en bakkerij zijn klaar en worden momenteel gezandstraald.

Op dit moment werkt de aannemer aan het waterdicht maken van de parkeerplaat en de aanleg van een nieuwe groene ruimte tussen de rijweg en de parkeerplaat.

De Gemeente houdt toezicht op de werkzaamheden die mooi vorderen en langzaam maar zeker krijgt het plein vorm.  

Keym_travaux_8 mars_2.jpg

Om de werken te vergemakkelijken en omwille van verzekeringsredenen worden bewoners, klanten, winkeliers en leveringsdiensten verzocht om de geldende verkeersverboden te respecteren. Dit is zowel van toepassing voor de gemotoriseerde toegang tot het plein en zijn omleidingen als voor het voetgangers- en fietsverkeer.

 

Mobiliteit - geen verandering:

 • Omleiding via: Epiceastraat, Toeristenstraat;
 • Gratèsstraat: de rijrichting is ongewijzigd gebleven sinds het begin van de werken (richting E. van Becelaerelaan) ;
 • volgende wegen enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer: Bien-Fairestraat, Th. Vander Elststraat, Ottervangerstraat (tussen Vander Elststraat en Epiceastraat) ;
 • verkeersverbod op het Keymplein vanaf de Waterwildlaan en de Waterkoninkjestraat.

 

PlandeviationNL19:10.jpg

 Tijdens de werken:

 • blijven de winkels toegangelijk;
 • komt er een duidelijk omleidingsplan om de toegang tot het plein zo vlot mogelijk te laten verlopen;
 • blijft de ondergrondse parking open;
 • blijven duidelijk afgebakende gebieden toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Info? keym@wb1170.brussels - Onthaalpunt in de werfkeet (ex-Capoue), open voor iedereen: dinsdag, van 13u tot 14u.

signature EspaceMobilité.jpg