18.06.2013 - De Brusselse Gewestelijk expressNet

Motie betreffende de Brusselse Gewestelijk expressNet

De Gemeenteraad,

Motie voor een Brussels Expresnet (BEN)
Motie ingediend door Odile Bury (Ecolo Groen), Guillebert de Fauconval (GMH) en David Leisterh (MR)

 • Gelet op de aanvragen van de Brusselse regering geformuleerd in het kader van de discussies betreffende het ontwerp van meerjaarlijks investeringsplan van de NMBS;
 • Overwegende dat deze aanvragen er in het bijzonder naar streven om een optimale bediening binnen Brussel in het kader van de toekomstige exploitatie van het GEN te verzekeren;
 • Overwegende dat de inwerkingstelling van het GEN regelmatig wordt uitgesteld maar dat de ontplooiing ervan zowel voor het Gewest als voor de gemeenten niettemin prioritair blijft;
 • Overwegende dat onze gemeente over twee momenteel in dienst zijnde stations beschikt, alsook over een halte gebouwd in het kader van de GEN-werken, en dat ze door twee spoorwegen wordt gekruist;
 • Overwegende dat de aanlegwerf van de halte « Arcades » in 2009 werd afgesloten en dat deze halte nog steeds niet in werking werd gesteld;
 • Overwegende dat deze toestand door de Gemeenteraad aan het licht werd gebracht door middel van een motie aangenomen tijdens de zitting van 26 april 2011 waarbij de NMBS werd verzocht om de halte Arcades onverwijld in werking te stellen in het kader van de huidige lijn 26;
 • Overwegende dat deze lijnen rechtstreekse en snelle verbindingen potentieel bieden naar de Europese Wijk, het GWB Delta (site van de toekomstige CHIREC) en Josaphat, Schaarbeek, het stadscentrum, de grote Brusselse stations, alsook een betere toegankelijkheid tot het Noordwesten van het Gewest;
 • Overwegende dat het huidige aanbod van openbaar vervoer (MIVB, TEC, De Lijn) momenteel in dergelijke snelle verbindingen niet voorziet;
 • Gelet op de verkeersdrukte op talrijke wegen, in het bijzonder tijdens spitsuren;
 • Gelet dan ook op de noodzaak om een efficiënt bijkomend aanbod van openbaar vervoer snel te ontwikkelen;
 • Overwegende dat het potentieel aan railinfrastructuur (stations en spoorwegen) aanzienlijk onderbenut blijft: lage frequentie overdag en gebrek aan bediening ’s avonds en in het weekend;
 • Overwegende dat de ontplooiing van een Brussels Expresnet (BEN) dat een maximum aantal Brusselse stations regelmatig met elkaar verbindt, op korte termijn zou kunnen plaatsvinden, weinig kostbaar zou blijken, een betere exploitatie van de bestaande infrastructuur mogelijk zou maken en een kwalitatieve oplossing inzake openbaar vervoer zou bieden;
 • Overwegende dat de ontplooiing van een Brussels Expresnet (BEN) een merkbare aanvulling van het huidige spoorweg- en metroaanbod zou vormen;
 • Overwegende dat de ontplooiing van een Brussels Expresnet de inwerkingstelling van de momenteel niet benutte halte Arcades mogelijk zou maken, dit op een lijn die Ukkel (Moensberg) met Schaarbeek (Schaarbeek Vorming) verbindt, met talrijke stopplaatsen tussen beide eindpunten;
 • Overwegende dat de ontplooiing van een Brussels Expresnet eveneens de mogelijkheid zou bieden om een gemakkelijke verbinding tussen Bosvoorde en Berchem met talrijke stopplaatsen tussen beide eindepunten te verzekeren;

 

De Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde:

 • steunt de ontplooiing van een Brussels Expresnet (BEN) met een regelmatige (om de 15 minuten) en uitgebreide (ook ’s avonds en in het weekend) bediening van de NMBS-stations op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde;
 • vraagt de Brusselse regering om dit project in het kader van het overleg met de NMBS te ondersteunen;
 • vraagt de federale regering om de inwerkingstelling van dit BEN in het kader van het meerjaarlijkse investeringsplan 2013-2025 en in het volgende vervoersplan van de NMBS te doen passen.

Een kopie van deze motie zal worden gestuurd naar:

 • M. J-P. Labille, Minister bevoegd voor overheidsbedrijven.
 • M. R. Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Mevr. B. Grouwels, Brusselse Minister van Vervoer.
 • M. Marc Descheemaeker, afgevaardigd bestuurder van de NMBS.
 • M. Luc Lallemand, afgevaardigd bestuurder van Infrabel.

De Raad keurt het voorstel van de beraadslaging goed.

25 stemmers : 25 positieve stemmen