24.02.2015 - Projectovereenkomsten over de TTIP, CETA en de TiSA.

Motie betreffende de projectovereenkomsten over de TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), le CETA (Comprehensive Trade and Economic Agreement) et le TiSA (Trade in Services Agreement) en hun invloed op de lokale entiteiten.
De Gemeenteraad,
Gelet op het mandaat betreffende het sluiten met de Verenigde Staten van een overeenkomst genaamd «Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag », gegeven door de Europese ministers van buitenlandse zaken en van handel in de Raad algemene zaken van 14 juni 2013;
Gelet op het politieke akkoord afgesloten op 18 oktober 2013 tussen de vroegere voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso, en de Canadese eerste minister, Stephen Harper, over het CETA;
Gelet de onderhandelingen gaande tussen de 23 leden van de WTO (Australië, Canada, Chili, Hong Kong (China), Columbia, Korea, Costa Rica, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Israël, Japan, Liechtenstein, Mexico, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Zwitserland, Taipei Chinees, Turkije en Europese Unie) officieel begonnen in maart 2013;
Gezien het gebrek aan transparantie van deze overeenkomsten, het gebrek aan debat bij deze laatsten die de participatie impliceren van alle machtsniveau ‘s maar ook van de associatieve en vakbonds- organisaties, de socioprofessionele organisaties en van de burgers;
Gezien de verontrustende potentiële gevolgen - vooral in termen van concurrentie, sociale normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom, culturele exceptie;
Gezien de belangrijkheid om het beschermingsniveau van de sociale normen, gezondheids- normen en milieu, geldend binnen de EU te behouden en hun respect te verzekeren door de Europese en buitenlandse ondernemingen die op de Europese Markt werken;
Gezien dat de vrijhandelsovereenkomsten niet als werktuigen kunnen fungeren door sommige gebruikt om de Europese, nationale, regionale of gemeente wetgevingen; te versoepelen, en zelfs in te trekken,
Gezien dat het mechanisme voor regeling van geschillen tussen investeerders en Staten momenteel door de onderhandelaars van de overeenkomst wordt verdedigd, een arbitraal hof samengesteld uit niet verkozen deskundigen zou creëren, waar de gemeenten direct zouden overgeleverd worden aan de zakenadvocaten en door een particuliere onderneming worden aangevallen. Wat betekent dat elke soort van sociale norm, gezondheid, voedsel, milieu of techniek die door een Staat, een Regio of gemeente is goedgekeurd, opdat het in tegenspraak is met een particuliere onderneming, zou kunnen aangevallen worden voor een mechanisme van particuliere arbitrage;
Gezien dat een dergelijke juridische montage de capaciteit van de publieke overheid zou beperken om publieke diensten te handhaven (onderwijs, gezondheid…), de sociale rechten te beschermen, om de sociale bescherming te garanderen, om de associatieve, sociale, culturele activiteiten te behouden (bedreigend hierdoor de culturele en talen diversiteit);
Gezien dat de gemeente Watermaal-Bosvoorde voortdurend mooie initiatieven ontwikkelt of bevordert, zou zij kunnen verplicht en gedwongen worden om deze initiatieven te wijzigen en zelfs te annuleren of in deze richting geremd worden ten gevolge van de ondertekening van deze overeenkomsten;
Gezien de burger interpellatie ingediend bij de Gemeenteraad en op de dagorde van de agenda van de Gemeenteraad van 24 februari 2015 ingedragen;
 
 
De Gemeenteraad:
 
 
Bevestigt zijn vrees dat de projecten TTIP, CETA en TiSA een ernstige dreiging voor onze gemeentedemocratie betekenen, namelijk op economisch, sociaal, gezondheid, milieu en cultureel vlak;
Weigert elke poging tot deregulering van onze normen en elke poging tot verzwakken van het gemeentelijke, regionaal, nationaal of Europees kader, namelijk op sociaal gebied, gezondheid, milieu, bescherming van de werknemers, de verbruikers en de ondernemingen;
Vraagt dringend de blokkering van het bekrachtigingsproces van CETA, evenals het directe en definitieve stoppen van de negotiaties betreffende TTIP en TiSA;
Markeert zijn ferme oppositie tegen elke regelingsclausule van de geschillen tussen de investeerders en de publieke overheid;
Vraagt aan de bevoegde Belgische overheid dat in geval van nieuwe onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden, er een uitgebreid debat wordt georganiseerd over het geheel van de overeenkomsten met deelname van alle machtsniveaus maar ook met de vakbonden en verenigingen, de socioprofessionele organisaties en de burgers;                                                           
Vraagt aan de bevoegde Belgische overheid om druk op Europees niveau uit te oefenen opdat de onderhandelingen betreffende dit partnership project in de grootste transparantie ten opzichte van de consumenten en de burgers zou gebeuren;

Verklaart zich waakzaam in verband met andere verdragen die dezelfde doelstellingen zouden nastreven;
Verklaart, dat in geval van bekrachtiging van één van deze drie overeenkomsten, de gemeente Watermaal-Bosvoorde zich als niet betroffen zal beschouwen wegens de niet-implicatie van het geheel van de macht niveaus, wegens het gebrek aan transparantie in de negotiaties en, bijgevolg, door het ondemocratische karakter van deze akkoorden, en plaatst zich zodoende symbolisch in de hoedanigheid van « Gemeente buiten TTIP, CETA, TiSA » ;
Verklaart dat in geval van bekrachtiging van deze verdragen, de Gemeente Watermaal-Bosvoorde een beroep bij het Europees Hof van Justitie zal indienen, namelijk door het ondemocratische karakter van deze verdragen.
Belast het College om de gestemde motie door de Raad aan de volgende autoriteiten te richten: Europese Commissie en Parlement, aan de federale regering, regionale en communautaire bevoegdheden.
De Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde verzoekt de Gemeente Raden van de andere gemeenten van België om zich op dezelfde wijze tegen deze verdragen te verzetten.