16.12.2014 - Lijn 26

motie betreffende het herinvoeren van een minimum frequentie van minstens twee treinen per uur op de lijn 26 van de NMBS tussen Halle en Vilvoorde.
De Gemeenteraad,
Overwegende dat de lijn 26 de enige NMBS lijn is die het zuidwesten van de Brusselse Regio naar het Noordoosten doorkruist en wijken bedient die minder goed uitgerust zijn in openbaar vervoer zoals Ukkel en Haren;
Overwegende dat deze lijn zich in Vlaams-Brabant naar de stadskernen van Halle en Vilvoorde verlengt;
Overwegende dat het traject van de lijn 26 de toegang tot installaties en zones van belangrijke activiteiten van Brussel toelaat: verschillende middelbare scholen in Ukkel, de universitaire sites ULB en VUB, het Chirec ziekenhuis in opbouw en de regionale ontwikkelingskern Delta-Souverain, de Europese Instellingen, Meiser, de regionale ontwikkelingskern Schaerbeek- Josaphat, het ondernemingsbekken Evere en Bordet, evenals de NAVO zetel;
Gezien de politieke programma's van alle vertegenwoordigde partijen in de Gemeenteraad van Watermaal- Bosvoorde, de versterking van de dienstfrequentie van de Brusselse NMBS stations verdedigen in afwachting van de zo snel mogelijke inzet van het GEN;
Gezien de Gemeenteraad van Watermaal- Bosvoorde unaniem een motie heeft aanvaard die de exploitatie van de halte Arcades op de Lijn 26 vraagt tijdens de zitting van 26 april 2011;
Gezien de Gemeenteraad van Watermaal- Bosvoorde unaniem een motie heeft aanvaard die de ontplooiing van een Brussels expresnetwerk vraagt, tijdens de zitting van 18 juni 2013;
Gezien dat soortgelijke moties door de gemeenten Ukkel en Elsene werden aangenomen;
Overwegende dat de Lijn 26 een test lijn vormt in verband met het toekomstige GEN;
Gezien het succes van het gebruik van deze lijn, die te weinig treinen tijdens de spitsuren aanbiedt;
Gezien tijdens het spitsuur, de treinen, die hoogstens 4 wagons tellen, de passagiers verplichten om staande te reizen door hun drukke bezetting;
Gezien het gebrek van reizigerstreinen op deze lijn 's avonds en in het weekend de goede ontwikkeling ervan verhinderen;
Overwegende dat de inwerkingtreding van het nieuwe vervoerplan van de NMBS op 14 december 2014, sterk de bediening van het merendeel van de perifere stations van de Lijn 26 vermindert;
Gezien dat er maar één trein per uur alle stations tussen Halle en Vilvoorde zal aandoen;
Overwegende dat onder deze omstandigheden, vele gebruikers zullen verplicht worden dit vervoermiddel op te geven;
Gezien de petitie die door 1189 gebruikers van de Lijn 26 is ondertekend, vragend om geen treinen tijdens de spitsuren af te schaffen;
Overwegende dat deze maatregel in strijd is met de wil van de federale Regering om de werking van de NMBS te verbeteren;
Vraagt de Gemeenteraad:
- aan de NMBS om het belang van de Lijn 26 in overweging te nemen en zo snel mogelijk een frequentie van minstens twee treinen per uur voor alle haltes gelegen tussen Halle en Vilvoorde zo snel mogelijk te herstellen;
- aan de Brusselse Regering de verhoging van de treinfrequentie op de Lijn 26 te verdedigen in het kader van haar overleg met de NMBS;
- aan de Federale Regering dat zij aan de NMBS voorstelt om haar nieuw vervoerplan aan te passen om zo de frequentie van de treinen die Halle en Vilvoorde verbinden en Brussel aandoen langs de zuidwest en noordwest as te verhogen;
- aan het College van de Burgemeester en Schepenen om de NMBS uit te nodigen op een commissie van de Gemeenteraad om dit onderwerp te bespreken;
- Kopie van dit schrijven zal gericht worden aan:
•Mevrouw Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
•De Heer Didier Reynders, Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
•De Heer Rudi Vervoort, Minister-President van de Regio van Brussel-Hoofdstad.
•De Heer PASCAL Smet, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken
•De Heer Cornu, gedelegeerd bestuurder van de NMBS.
•De Heer Luc Lallemand, gedelegeerd bestuurder van Infrabel.