19.06.2018 - MOTIE geamendeerd van steun betreffende de sloop werken en wederopbouw van een van de gebouwen van La Brise

De Gemeenteraad,
 
Gelet op het Besluit van 28 februari 1990 betreffende de schoolgebouwen van het niet- universitaire onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap die de interventie van de Franse Gemeenschap betreffende investeringen regelt;
Gezien de oprichting van het Koninklijke Atheneum « La Brise » in 1959 op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde dat aan de jongeren van de gemeente Franstalig technisch onderwijs en vervolgens secundair aanbiedt waar de Inrichtende Macht vandaag de Federatie Wallonië-Brussel is;
Gezien de sluitingsdreiging van deze school in 2010 ten gevolge van een daling van vaste leerlingen die tot 257 leerlingen slonk;
Gezien het gevecht dat door de educatieve gemeenschap, de ouders en leerlingen en de Gemeente van W-B voor de handhaving van deze school in een context van demografische ‘Boom’ die in Brussel is gebleken te zijn;
Gezien de administratieve fusie met het Koninklijk Atheneum van Oudergem (ARA) opgelegd door de FWB in 2011 om de enige schoolinstelling van het officiële onderwijs in W-B te redden en te handhaven;
Gezien, sindsdien, het vaste aantal leerlingen onophoudelijk stijgt om in 2017 tot 375 op te lopen en het dus mogelijk maakt om het voortbestaan van deze school te overwegen;
 
Overwegend derhalve dat het DRINGEND is geworden om tot de geprogrammeerde infrastructuur werken sinds 2001 en bevestigd in 2011over te gaan, met als doel, de afwerking van de bouwwerf tegen de aanvang van het nieuwe schooljaar 2020;
Overwegende dat tot nu toe, behalve de werkzaamheden van onderhoud, van verwarming, de aanpassing aan de brand normen en renovatie van de sanitaire voorzieningen, het dossier van sloop en wederopbouw moeite heeft om het daglicht te zien; 
Overwegende dat in 2014 een Overheidscontract op basis van een begroting van 15 miljoen euro werd gelanceerd om, volgens de verklaringen van Minister Marie-Martine Schyns toe te laten, om de werken tegen half 2018 te beginnen;
Overwegende dat de staat van ontaarding van deze school haar goede werking zou kunnen benadelen omdat zij niet overeenstemt met de huidige normen op sanitair vlak;
Overwegend de noodzaak om de enige secundaire schoolinstelling van het officiële onderwijs van de gemeente van W-B te handhaven en om haar attractiviteit te bevorderen door de herinrichting van de lokalen in een uitzonderlijke groene site;
Overwegende dat de site talrijke asbest materialen bevat, dat het nodig zal zijn om de werken met specifieke maatregelen te begeleiden om de bescherming van de openbare gezondheid te waarborgen;
Overwegende dat de uitzonderlijke groene site die de instelling zal omgeven sterk tot het landschap van het centrum van Bosvoorde en de verwelkoming van de biodiversiteit bijdraagt; overwegende dat deze plaats beschermd moet worden;
 
De Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde interpelleert de FWB en meer bepaald haar Minister van onderwijs verantwoordelijk voor de schoolgebouwen en vraagt:
 
- om DRINGEND de sloop en wederopbouw werken uit te voeren van een van de gebouwen van het Koninklijk Atheneum van W-B (La Brise) gefusioneerd met het Koninklijk Atheneum van Oudergem (ARA)
- om erop toe te zien dat deze werken gepaard gaan met de maatregelen om de bescherming van de openbare gezondheid betreffende het beheer van asbest bevattende materialen te waarborgen;
- om ervoor te zorgen dat de uitzonderlijke groene site die de instelling ontvangt beschermd wordt;  
- om de nauwkeurige planning van de werken te ontvangen: begin en eind van de bouwwerf.