15.09.2020 - Motie met betrekking tot de fietsvoorzieningen aan de Delleurlaan.

De Gemeenteraad,

Gezien het Plan Good Move uitgewerkt door de Regio en gestemd tijdens de zitting van GR van 17-9-2019, die het overleg met de burgers voorziet op de voorziene aanpassingen, -
Gelet op de onlangs genomen beslissingen door de Regio Minister, belast met de Mobiliteit in Brusselse Regio, die voorziet om nieuwe fietspaden op het grondgebied van BXL te testen,
Gezien de afzonderingsperiode in verband met de COVID pandemie en het toenemende telewerk die het invoeren van deze aanpassingen hebben bevorderd,
Gezien de Delleurlaan onder de regionale bevoegdheden valt hoewel gelegen op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde,
Gezien het belang om de mobiliteit te verbeteren en om plurimodaliteit van vervoer te bevorderen in de Brusselse Regio,
Gezien de absolute noodzaak om op de veiligheid van de gebruikers te waken dat zij fietsers of voetgangers zijn,
Overwegende dat de levenskwaliteit van de Brusselaars vereist van toe te zien op een rechtvaardig evenwicht tussen alle gebruikers: voetgangers, fietsers en automobilisten.
Overwegende dat tot nu toe, de inwoners over deze aanpassingen uitgevoerd in volle haast niet konden geraadpleegd worden
Overwegende dat bepaalde wegennetten die al over fietspaden (weliswaar, slecht onderhouden) beschikken, werden verminderd tot één strook wat consequente verkeersopstoppingen creëert tijdens de spitsuren,                                                                                                                                       
Overwegende dat de aanpassingen van de Delleurlaan de vlotte doorgang van het verkeer ruim belemmeren, (derhalve verhogend de milieuverontreiniging) terwijl deze verkeersader een groot doorgaand verkeer afkomstig van de periferie verzekert,
Overwegende dat deze verkeersopstoppingen voor gevolg een stijging van de voertuigen in de woonwijken van WB hebben door het feit dat de automobilisten alternatieve trajecten beogen,
Overwegende dat op de verkeersas ULB/Mellaerts vijvers alléén de Delleurlaan met een strook werd vernauwd wat een hinderlijke verstopping veroorzaakt,
Overwegende het gevaar van het fietspad dat zich ter hoogte van Brussel-Stad onderbreekt die de fietser alléén laat die in vol verkeer wordt geïsoleerd.
Overwegende de interpellatie van een afgevaardigde en partner van uw gemeentemeerderheid aan de voogdij Minister die de onderbreking van dit voorlopig dispositief vraagt in verband met de gezondheidssituatie.
De Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde geeft het schepen College opdracht om bij de regionale bevoegdheden in te grijpen:
- IN URGENTIE de renovatie van het bestaande beveiligde fietspad vragen van de Delleurlaan en het verkeer herstellen op twee stroken.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

27 stemmers : 16 positieve stemmen, 11 negatieve stemmen.
Nee : Olivier Deleuze, Odile Bury, Benoît Thielemans, Cathy Clerbaux, Marie-Noëlle Stassart, Daniel Soumillion, Aurélie SAPA FURAHA, Joëlle Van den Berg, Rachida Moukhlisse, Félix Boudru, Blanche de Pierpont.