Belastingen

Voorwerp
Datum van Raad
Geplaatst op kleppen op
Goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit op
Belasting op de uitreiking van administratieve documenten 19/12/2023 20/12/2023 22/01/2024
Belasting op antennen voor telecommunicatie, signaaloverdracht en informatieuitwisseling door hertzgolven 19/12/2023 20/12/2023 22/01/2024
Belasting op het plaatsen van materialen, containers, kabinen, materieel en allerlei voorwerpen op de openbare weg 17/10/2023 18/10/2023 17/11/2023
Taksreglement op onburgerlijk gedrag op het gebied van openbare netheid 19/09/2023 20/09/2023 10/01/2024
Taxe sur les surfaces commerciales inoccupées 24/01/2023 26/01/2023 27/02/2023
Belasting op het stedelijk roerend goed met publicitair karakter 21/06/2022 22/06/2022 01/08/2022
Belasting op de tweede verblijfplaatsen 21/06/2022 22/06/2022 01/08/2022
Gemeentebelasting op de gebouwen bestemd voor kantoren 21/06/2022 22/06/2022 01/08/2022
Belasting op de bank-en financieringsinstellingen 21/06/2022 22/06/2022 01/08/2022
Belasting op de verdeelapparaten van vloeibare of gasvormige brandstoffen 21/06/2022 22/06/2022 01/08/2022
Belasting op de bankautomaten 21/06/2022 22/06/2022 01/08/2022
Belasting op de agentschappen van weddenschap op paardenwedrennen 21/06/2022 22/06/2022 01/08/2022
Belasting op de leurhandel 21/06/2022 22/06/2022 01/08/2022
Belasting op de begrafenisdiensten 17/05/2022 18/05/2022 17/06/2022
Belasting op de vaste panelen 17/05/2022 18/05/2022 17/06/2022
Belasting op de distributie ten huize van publicitaire vlugschriften en kaarten niet geadresseerd 17/05/2022 18/05/2022 17/06/2022
Belasting op de nieuwbouw, de herbouw en de verbouwing van gebouwen 17/05/2022 18/05/2022 17/06/2022