Vergoedingen

Voorwerp
Datum van Raad
Geplaatst op kleppen op
Goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit op
Retributies voor administratieve diensten verleend aan derden 19/03/2024 20/03/2024 19/04/2024
Retributies voor administratieve diensten verleend aan derden 19/12/2023 20/12/2023 22/01/2024
Vergoeding voor het gebruik van het mini-bassin et het zwembad Le Calypso 19/09/2023 20/09/2023 23/10/2023
Vergoeding ten laste van de ouders van de leerlingen van de gemeentescholen voor de culturele en sportieve schoolse activiteiten 19/09/2023 20/09/2023 12/10/2023
Retributies voor technische diensten verleend aan derden 19/09/2023 20/09/2023
Vergoedingen voor de buitenschoolse opvang (BSO) in gemeentelijke scholen - Schooljaar 2023-2024 20/06/2023 21/06/2022 24/07/2023
Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte 20/12/2022 21/12/2022 23/01/2023
Vergoeding voor het verkrijgen van een badge die de aanwezigheid op de buitenschoolse opvang telt 20/09/2022 21/09/2022 24/10/2022
Retributie op het standplaatsrecht op de rommelmarkten 21/06/2022 22/06/2022 01/08/2022
Plaatsrecht op de markten 21/06/2022 22/06/2022 01/08/2022
Reglement betreffende de bezetting van schoollokalen door de derden 17/05/2022 18/05/2022 17/06/2022
Retributies op de begrafenisdiensten 17/05/2022 18/05/2022 17/06/2022
Retributie voor huwelijk-en voor wettelijke samenwoningsplechtigheden op bepaalde dagen van de week 17/05/2022 18/05/2022 17/06/2022
Vaststelling van de vergoeding voor de levering van maaltijden en soepen 17/05/2022 18/05/2022 17/06/2022
Vergoedingen voor grafvergunningen in de gemeentelijke begraafplaats 17/05/2022 18/05/2022 17/06/2022