Cel dierenpolitie

De politiezone heeft onlangs een cel dierenpolitie opgericht om mishandeling en verwaarlozing van dieren te bestrijden: geweld, ondervoeding, gebrek aan verzorging, verwaarlozing, enz. 

Deze cel centraliseert informatie te centraliseren, volgt inteventies op en standaardiseert politieprocedures voor zaken waarbij dieren betrokken zijn.

De cel werkt nauw samen met alle partijen die betrokken zijn bij het welzijn van dieren, zoals Leefmilieu Brussel, plaatselijke autoriteiten, asielen, dierenartsen, enz.

Het project richt zich hoofdzakelijk op een aantal specifieke interventies, zoals vaststellingen van mishandeling, verwaarlozing, diverse klachten in verband met dieren, alsmede vervolgonderzoeken op verzoek van het departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel.

  • Neem voor alle niet-spoedeisende meldingen (verwaarlozing, vergiftiging, verdwaalde of verloren honden, enz.) of voor vragen contact op met de Dierenbeschermingseenheid via e-mail: zpz.5342.Anim-Dier@police.belgium.eu
  • Neem in noodgevallen contact op met 101 als de fysieke integriteit van een dier onmiddellijk wordt bedreigd.