Je koelkast kan je leven redden !

het gebeurt wel  meer dat wanneer de hulpdiensten bij een persoon komen die wat ouder is, alleen woont, onwel geworden is of verward, dat het moeilijk is om de nodige medische informatie te krijgen. De oplossing? Zet al deze nuttige informatie in een formulier (dat elk jaar wordt bijgewerkt) dat in een fluo gele doos wordt geplaatst, die in de koelkast wordt bewaard. Een sticker op de koelkast informeert de brandweer en/of ambulancedienst dat de doos aanwezig is.

Welke gegevens bevat het formulier?

Bloedgroep, medische voorgeschiedenis, allergieën, de te nemen medicijnen... en niet te vergeten de contactgegevens van de behandelende arts, de  familie en mensen die in geval van nood op de hoogte moeten worden gebracht ...

Ook indien iemand verdwenen is, bewijst de gele doos haar nut. Ze bevat alle elementen waarover de politieagenten snel moeten kunnen beschikken: een foto van de vermiste persoon, informatie over de herkenningstekens, de leefgewoonten, de plaatsen waar de persoon vaak komt ...

Deze doos is gratis

De gele doos is bedoeld voor senioren, geïsoleerde of verwarde mensen. Je kan deze doos vinden bij de dienst Gezondheid en Sociaal Leven, de apotheken, de artsen, de vzw Vivre chez soi, het OCMW en via de verpleegkundigen van de thuiszorg.

Dit idee is uit Canada overgewaaid en al door veel Belgische gemeenten overgenomen. Deze aanpak verhoogt de veiligheid en de zorg voor de betrokkenen. Samen zorgen wij voor nog meer  “welzijn”!

 

Info : dienst Gezondheid, T. 02.674.74.72, gezondheid@wb1170.brussels