Verplicht om bedrijfafval te sorteren en te beheren

Of je nu in Brussel een winkel, een restaurant of een snackbar uitbaat of een bedrijf of vereniging vertegenwoordigt, je bent verantwoordelijk voor de verwerking van het afval dat vrijkomt tijdens je professionele activiteit.

De “ondernemingen” die onderworpen zijn aan de verplichtingen om professioneel afval te sorteren en te beheren zijn alle entiteiten ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: zelfstandigen, natuurlijke personen, vennootschappen, vzw’s, OCMW’s, overheden … Zodra je een ondernemingsnummer hebt en afval produceert, ben je onderworpen aan die plicht.

 

Wat zijn deze verplichtingen?

  1. Je moet het afval sorteren dat vrijkomt bij je beroepsactiviteit.
  2. Je moet een bewijs van goed afvalbeheer bewaren, zoals een ophaalcontract of een terugnamecertificaat als je zelf je afval naar een ophaal- of verwerkingslocatie brengt.
  3. Je moet specifieke zakken en containers gebruiken die door je afvalophaler geïdentificeerd zijn. Het gebruik van zakken bestemd voor huishoudelijk afval is strikt verboden.

 

Om welk type productie gaat het?

Elke producent of houder van afval die geen huishouden is, is onderworpen aan deze verplichtingen en dit ongeacht de hoeveelheid geproduceerd afval of de betreffende afvalstromen.

 

Waarom sorteren?

  •  Afvalsortering is een duurzame manier om hulpbronnen te beheren:

Recycling:

- beperkt de uitputting van natuurlijke hulpbronnen;

- bespaart energiebronnen;

- helpt de overmatige CO2-productie te verminderen;

- moedigt de productie van nieuwe voorwerpen aan.

 

  • Afvalsortering vergt geen grote investering:

- het is eenvoudig op te zetten omdat veel mensen thuis al sorteren;

- hoe efficiënter je sorteert, hoe lager de financiële kosten;

- recycleerbaar afval inzamelen is goedkoper dan restafval inzamelen.

 

  • Afvalsortering is goed voor je imago:

- collega's, bezoekers, klanten, partners en leveranciers zullen het waarderen dat ze net zoals thuis bij jou afval kunnen sorteren;

- sorteren is nu de norm, een verantwoorde en burgerlijke aanpak.

 

Meer info?