Vuilniszakinzameling - advies en voorschriften

Vanaf 15 mei is het sorteren van voedselafval in Brussel verplicht en worden de ophalingen gereorganiseerd.

Enkele regels voor de ophalingen:

 • Gebruik enkel de zakken met de vermelding Net Brussels;
 • uw zak mag niet zwaarder zijn dan 15 kg;
 • scherp afval moet goed verpakt zijn om snijwonden aan uzelf en aan de ophaalploegen te vermijden;
 • respecteer de ophaaldagen van de zakken.

Vijf tips voor een geslagde huisvuilophaling:

 • Leef de ophaaldagen en ophaalrooster na: witte, blauwe en gele zakken, ten vroegste op de dag ervoor vanaf 18u. Oranje en groene zakken voor 12u op de dag zelf.
 • Bescherm onze zakken: zorg voor harde bakken.
 • Zet uw zakken op het voetpad en niet op een haag of aan de voet van een boom.
 • Parkeer uw wagen op de wettelijk voorziene plaatsen (op meer dan 5 meter van een kruispunt, uitgezonderd anders voorzien) om zo de doorgang van de vuilniswagens te vrijwaren.
 • Maak goed gebruik van de openbare vuilniszakken: JA voor zwerfvuil. NEE aan het huisvuil

Opgelet :

 • Indien deze verplichtingen niet worden nageleed kan er een proces-verbaal worden opgesteld door een gemeentelijke inspecteur, door een regionale inspecteur of door de politie en kunnen er administratieve boetes worden uitgeschreven: inzamelin van huishoudelijk afval - regeling
 • Verplichting inzamelcontract voor iedere producent oh houder van afvalstoffen ander dan een huishouden: info