Het nieuwe Keymplein krijgt vorm

In de loop der tijd is het Keymplein in verval geraakt.

Om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren en de wijk zijn dorpse identiteit terug te geven, krijgt het plein een make-over!

Op 19 mei 2022 is een bouwvergunning verleend voor de herinrichting van het Keymplein.

Voorstelling van het project (infosessie 24 april 2023)

Folder

Het Keymplein krijgt een nieuwe look

Het plein wordt volledig gelijkvloers en wordt een prachtige openbare en residentiële ruimte, zeer aangenaam en dynamisch.

Het project geeft voorrang aan het zachte verkeer door een veilige circulatie voor iedereen te ontwikkelen en de kwaliteit van het winkelen te verbeteren.

De herinrichting biedt grote ontmoetings- en uitwisselingsruimten, versterkt door beplanting en straatmeubilair in kleine lounges.

Voor de winkelpassage wordt een grote, onbelemmerde ruimte gehandhaafd, zodat de markt daar kan plaatsvinden in de mooie gezelligheid waar hij bekend om staat.

Langs de gevels en winkels worden de voetgangerspaden en de grote terrassen voor de horeca gehandhaafd, met nieuwe laanbomen.

Het nieuwe gezicht van het plein zal het gezelliger, comfortabeler en aantrekkelijker maken...

Vergroening en gezelligheid

Het plein, dat deel uitmaakt van de Watermaalbeekvallei met zijn grote groene en doorlaatbare ruimten, zal verder worden vergroend en zal worden doorkruist door een 'groene corridor'.

Grote oppervlakten zullen worden beplant met bomen, bloemen en water.

Rondom de begroeide zones komen ruimtes om te spelen, te zitten, te picknicken, te rusten en te praten.

Op het laagste punt van het plein zal een kleine vijver het afvloeiende water opvangen, wat zeer nuttig is voor de biodiversiteit, en een echt eiland van koelte creëren.

De heuvels zullen worden vervangen door reliëf en mooie perspectieven.

Rustiger gedeelde mobiliteit

De winkels blijven goed bereikbaar via de gehandhaafde rijbanen, waar de snelheid wordt beperkt tot 20 km/u. Het plein wordt een "verblijfszone" waar voetgangers, PBM's en fietsers voorrang krijgen.

Om het verkeer rustiger en veiliger te maken zal alleen de Winterkoninkjestraat eenrichtingsverkeer worden, terwijl de toegang tot de ondergrondse parkeergarage met 100 plaatsen via de Arcadenstraat zal verlopen.

Bovengronds zullen de bezorgzones en parkeerplaatsen niet worden vergeten, evenmin als fietsen, scooters en steppen, zodat er voor iedereen plaats is. Op het plein komt een groot aantal overdekte parkeervakken en overkappingen.

Natuurlijke straatstenen en ronde bouwmaterialen

De gemineraliseerde zones zullen worden geharmoniseerd door het gebruik van één enkel natuurlijk en plaatselijk materiaal: terracotta straatstenen die op het veld worden gelegd, met of zonder voegen, in een lichtgrijze tint, die in de zomer niet te veel warmte opnemen en het voordeel hebben dat ze niet glad zijn.

Het project wil ook oude materialen recupereren door ze hier en daar te integreren. Enkele kleine roze granieten straatstenen zullen willekeurig rond de omtrek worden geplaatst, als een spoor van het herbeleefde verleden, en enkele arduinen platen zullen worden aangepast voor de waterdraden.

Als herinnering aan de oude terpen zullen verhoogde gebieden met groen worden versterkt met lage muurtjes van teruggewonnen steen.

Info? keym@wb1170.brussels - Onthaalpunt (bouwkeet in situ), open voor iedereen: dinsdag, van 13u tot 14u.

signature EspaceMobilitéNL.jpg