Dienst Sport

Gilsonplein 6
02.674.74.72
sports@wb1170.brussels

UURREGELING
- september tot juni: maandag tot vrijdag van 8u tot 17u;
- juli en augustus: maandag tot vrijdag van 8u tot 13u.

De dienst Sport staat in om sportieve praktijken voor een zo ruim mogelijk publiek mogelijk te maken:

  • wij ondersteunen de sportieve gemeentelijke actoren door het toekennen van werkingstoelagen, maar ook door hen te linken met andere subsidiërende partners, door deel te nemen of hun activiteiten te ondersteunen.  Het is in deze geest dat we jaarlijks de gemeentelijke sportieve erkenningsprijzen toekennen;

  • begin september promoten we sportieve activiteiten gedurende de SportS Open Day.  Dit evenement moet toelaten om de verschillende sportactiviteiten die beoefend worden in de gemeente te promomoten en dit in het buitengewone kader van de Sport warande van de Drie Linden;

  • we trachten de nodige toelagen te verkrijgen voor het onderhoud, de renovatie en de oprichting van gemeentelijke sportieve infrastructuren;

  • continu herinneren we aan de regels van Fair-Play die onze partner de vzw Panathlon verdedigen : “Sport heeft, te allen tijde, universele waarden ten voordele van onderwijs en emancipatie van elk individu, zowel ten persoonlijke ontwikkeling dan welk in de relaties met anderen, teweeg gebracht.  Het is in deze zin dat de “Sportieve Geest” vector van Waarden moet behouden worden.”