Overlegcommissie

Haar advies is vereist vóór de goedkeuring van een BBP, een onteigeningsplan dat in het kader van een dergelijk plan is goedgekeurd, een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, voorafgaand aan de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundig attest, telkens wanneer een plan of een wet dat voorschrijft of wanneer deze verzoeken aan het openbaar onderzoek zijn voorgelegd.

Leden van de overlegcommissie:

 

Na de verzoekers te hebben gehoord en de meningen te hebben gehoord van ingezetenen en andere personen die tijdens het openbaar onderzoek zijn verschenen, heeft de meerderheid van de leden een advies uitgebracht over de vergunningsaanvragen.

AGENDA's EN ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE

De punten ingeschreven op de agenda van de Overlegcommissie worden vermeld in de taal van het dossier. De adviezen van de Overlegcommissie worden enkel ter informatie bekend gemaakt en dit in de taal van het dossier

DATA AGENDA'S VAN DE OVERLEGCOMMISSIE ADVIEZEN VAN HET OVERLEGCOMMISSIE
30/11/2021 Agenda Alle adviezen
16/11/2021 Agenda Alle adviezen
26/10/2021 Agenda Alle adviezen
12/10/2021

Agenda

Alle adviezen
28/09/2021

Agenda

Alle adviezen
24/08/2021

Agenda

Alle adviezen
27/04/2021

Agenda

16/03/2021

Agenda

Alle adviezen
23/02/2021

Agenda

Alle adviezen
19/01/2021

Agenda 

Alle adviezen
02/02/2021 Agenda Alle adviezen
15/12/2020 Agenda Alle adviezen
08/12/2020 Agenda Alle adviezen
24/11/2020 Agenda Alle adviezen
10/11/2020 Agenda Alle adviezen
27/10/2020 Agenda Alle adviezen
13/10/2020 Agenda Alle adviezen
15/09/2020 Agenda Alle adviezen
25/08/2020 Agenda  Alle adviezen
14/07/2020 Agenda Alle adviezen
07/07/2020 Agenda Alle Adviezen
23/06/2020 Agenda Alle Adviezen
09/06/2020 Agenda Alle adviezen
10/03/2020 Agenda Alle adviezen
18/02/2020 Agenda Alle adviezen
07/01/2020 Agenda Alle adviezen
07/11/2019 Agenda Alle adviezen
19/12/2019 Agenda Alle adviezen
12/12/2019 Agenda Alle adviezen
28/11/2019 Agenda Alle adviezen
17/10/2019 Agenda Alle adviezen
15/10/2019 Agenda Alle adviezen
26/09/2019 Agenda Alle adviezen
05/09/2019 Agenda Punt 1 - Punt 2