Europese, federale wetgevende en gewestelijke verkiezingen - 9 juni 2024

Europese, federale wetgevende en gewestelijke verkiezingen : 9 juni 2024

Ze worden georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken.

 

De Europese verkiezingen

 • Deze vinden om de 5 jaar plaats.
 • De burgers uit landen van de Europese Unie kiezen hun vertegenwoordigers als leden van het Europees Parlement.
 • Wie kan gaan stemmen? Belgische en Europese burgers die gedomicilieerd zijn in de gemeente waar ze wensen te stemmen en die ingeschreven zijn op de kiezerslijst én Belgen die in het buitenland wonen. 

Nuttige links over de Europese verkiezingen:

 

De federale wetgevende verkiezingen

 • Deze vinden om de 5 jaar plaats.
 • Burgers kiezen de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 • Wie kan gaan stemmen? Belgen die in België ingeschreven zijn, of bij het Belgisch consulaat of bij de Belgische ambassade in het buitenland.

 

De gewestelijke verkiezingen

 • Deze vinden om de 5 jaar plaats.
 • Burgers kiezen de leden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Wie kan gaan stemmen? De in België ingeschreven Belgen.

 

Is stemmen verplicht?

Stemmen is verplicht op straffe van sancties.

De personen op de kiezerslijst, met name Belgen maar ook Europeanen waarvan de aanvraag tot inschrijving werd aanvaard, moeten stemmen.

 

Oproepingsbrieven

De oproepingsbrieven zullen ten laatste 15 dagen voor de dag van de verkiezingen verstuurd worden.

Als je geen uitnodiging hebt ontvangen, kun je een duplicaat aanvragen bij de dienst Bevolking:

 • maandag, dinsdag en vrijdag van 8u tot 12u;
 • woensdag van 8u tot 12u en van 14u tot 17u;
 • donderdag van 8u tot 19u;
 • zaterdag van 10u tot 12u (uitgezonderd op zaterdag 08 juni 2024);
 • en op zondag 9 juni 2024 van 8u tot 15u.

 

Hoe kan men zich als Europese burger inschrijven of uitschrijven voor de kiezerslijst ?

Europese burgers mogen in België stemmen voor de Europese verkiezingen.

Meer info nodig? Bezoek de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (beschikbaar in 24 talen): europeanelections.belgium

 

De Belgen die in het buitenland stemmen

Gelieve het Belgisch consulaat of de Belgische ambassade van je woonplaats te contacteren.

 

Wat kan ik doen?

 • Je bent niet beschikbaar op de dag van de stemming: kiezers kunnen onder bepaalde voorwaarden hun stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. Op deze manier kan de volmachtdrager stemmen in naam van de volmachtgever.

- Volmacht voor de Belgische kiezers

- Volmacht voor Europese kiezers

- Verklaring op erewoord om te mogen stemmen bij volmacht

 • Ik ben op de dag van de verkiezingen niet gaan stemmen want ik was in het buitenland en ik heb geen volmacht kunnen geven: in dat geval moet je de oproepingsbrief voor de verkiezingen naar de dienst Bevolking sturen samen met de bewijsstukken waarover je beschikt. Het gemeentebestuur zal ze doorsturen naar het Vredegerecht van het gerechtelijk arrondissement.

Transport van rolstoelgebruikers

Een gratis transportdienst aangepast aan rolstoelgebruikers wordt opgezet en georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken.

Neem contact op met de operator "Proximité Santé" op 02/644.51.31.

Stembureaus

De stembureaus zijn op zondag 9 juni 2024 geopend van 8u tot 16u.

Stembureau n°

Gebouw

Adress

79

Hooghuis

Antoine Gilsonplein, 2

80

Hooghuis

Antoine Gilsonplein, 2

81

Hooghuis

Antoine Gilsonplein, 2

82

School Bosvoorde Centrum

Andrée Payfa-Fosséprezplein, 11

83

School Bosvoorde Centrum

Andrée Payfa-Fosséprezplein, 11

84

School « La Sapinière »

Terhulpsesteenweg, 358

85

School « La Sapinière »

Terhulpsesteenweg, 358

86

School « La Futaie »

Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan, 65

87

School « La Futaie »

Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan, 65

88

School « La Futaie »

Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan, 65

89

School « Karrenberg »

François Ruytinxstraat, 31

90

School « Karrenberg »

François Ruytinxstraat, 31

91

School « Karrenberg »

François Ruytinxstraat, 31

92

School « Karrenberg »

François Ruytinxstraat, 31

93

School « Karrenberg »

François Ruytinxstraat, 31

94

School « Les Cèdres »

Bosrechterstraat, 6

95

School « Les Cèdres »

Bosrechterstraat, 6

96

School « Les Cèdres »

Bosrechterstraat, 6

97

School « La Roseraie »

Ottervangerstraat, 47

98

School « La Roseraie »

Ottervangerstraat, 47

99

Seniorie OCMW

Meikeverslaan, 50

100

Seniorie OCMW

Meikeverslaan, 50

101

Station van Watermaal

Hakhoutlaan, 2-4

102

Station van Watermaal

Hakhoutlaan, 2-4

Jeunes_HF_Seniors_NL_site.jpg