Afstand van zijn lichaam aan de wetenschap

Indien een persoon zijn lichaam aan de wetenschap wenst na te laten wordt hij verzocht zich rechtstreeks tot de Universiteit van zijn keuze te wenden.

De persoon zal duidelijk zijn wens uitdrukken door middel van een eigenhandig schrijven, gedateerd en ondertekend. Hij zal een kopie van dit document behouden en het origineel naar de gekozen universiteit doorsturen.

De universiteit zal een ontvangstbewijs of een kaartje naar de gever sturen, dat hij bij zijn identiteitskaart zal toevoegen zodat zijn verwanten of erfgenamen er kennis van kunnen nemen.

Bij het overlijden zullen de verwanten de wens van de overledene aan de gemeente mededelen.

De universiteit moet zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.