Attest erfopvolging

Het attest erfopvolging kan niet langer door de burgemeester worden afgegeven, zelfs niet voor minimale bedragen.

Deblokkeren van bankrekeningen en attest erfopvolging