Teraardebestelling

Laatste wilsbeschikking inzake teraardebestelling

Maak online een exclusieve afspraak met de dienst Burgerlijke Stand via Irisbox : klik op online afspraakplanning en als het niet mogelijk is, neem telefonisch contact op met de dienst Burgerlijke stand : T. 02.674.74.15. 

De reglementering betreffende begrafenissen en teraardebestelling onderscheidt twee types van teraardebestelling

  • De teraardebestelling
  • De crematie (verassing) die aan meerdere modaliteiten onderworpen is

De verschillende wijzen van teraardebestelling zijn de volgende :

  • Het begraven van de stoffelijke resten
  • De crematie gevolgd door het verstrooien van de as op de strooiweide van de begraafplaats
  • De crematie gevolgd door het verstrooien van de as in de Belgische wateren.
  • De crematie gevolgd door het begraven van de as binnen de omheining van de begraafplaats
  • De crematie gevolgd door het plaatsen van de as in het columbarium op de begraafplaats
  • De crematie gevolgd door het verstrooien van de as elders dan op de begraafplaats of in de territoriale Belgische wateren.
  • De crematie gevolgd door het begraven van de as elders dan op de begraafplaats
  • De crematie gevolgd door het bewaren van de as elders dan op het begraafplaats


Indien u uw laatste wil betreffende de wijze van teraardebestelling wenst te laten registreren, dan moet u met uw identiteitskaart naar de dienst  Bevolking gaan, waar u een document met vermelding van uw keuze kunt invullen. Deze gegevens zullen op het bevolkingsregister van de gemeente vermeld worden. U zult een ontvangstbewijs van uw verklaring ontvangen. U kunt uw keuze altijd wijzigen.
Prijs van deze verklaring : gratis


De verklaring die bij de dienst Bevolking wordt geregistreerd, vermeldt enkel de keuze van teraardsbestelling en niet de persoon die de as meeneemt.  Bijgevolg is het wenselijk een geschreven verklaring op te stellen met vermelding van de naam van deze persoon en eventuele modaliteiten. Deze bijlage wordt niet bewaard op de dienst Bevolking.

Formulier met de laatste wilsbeschikking inzake