Afspraken Gezondheid

Beter leven met ziekte: activiteiten in het voormalige station van Watermaal

Een van de doelstellingen van de gezondheidsdienst is het ondersteunen van burgers in moeilijkheden, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of de ziekte van een familielid. 

Activiteiten in het Frans.

Alzheimer, kom uit je bubbel...

De vereniging Alzheimer België biedt groepsactiviteiten aan (gezelschapsspelen, beweging, ontspanning, muziek, enz.) alsook gespreksgroepen voor verzorgers. Ze helpen het gevoel van eigenwaarde te versterken, het welzijn te vergroten, uit te wisselen, te lachen en goede tijden te delen.

02.428.28.10 - info@aalz.be

Agenda en info

Similes, je bent niet alleen

Similes Brussel is een vereniging die gespecialiseerd is in hulp aan familieleden (familie en vrienden) van mensen met psychische aandoeningen. Het biedt verschillende diensten aan om elkaar te informeren, voor te lichten en te helpen: een telefonische hulplijn, psychologische of sociale consultaties, een juridische dienst, enz., maar ook discussiegroepen, plaatsen waar familieleden zich kunnen uiten en naar elkaar kunnen luisteren.

02.511.06.19 - bruxelles@similes.org

Agenda en info

Dients Gezonheid, T. 02.674.74.72, gezondheid@wb1170.brussels