Afspraken Gezondheid aan het station van Watermaal

Beter leven met ziekte: activiteiten in het voormalige station van Watermaal

Een van de doelstellingen van de gezondheidsdienst is het ondersteunen van burgers die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld na een ziekte of door de ziekte van een familielid. 

Activiteiten in het Frans.

Alzheimer, kom uit je bubbel ...

De vereniging Alzheimer België biedt groepsactiviteiten aan (gezelschapsspelletjes, beweging, ontspanning, muziek, enz.) alsook gespreksgroepen voor verzorgers. Ze helpen het gevoel van eigenwaarde te versterken, het welzijn te vergroten, communicatie, samen lachen en goede tijden delen.

02.428.28.10 - info@aalz.be

Agenda en info