Dienst Gezondheid

A. Gilsonplein 6
T. 02.674.74.72
gezondheid@wb1170.brussels
Van maandag tot vrijdag : 8u-17u
In juli en augustus : 8u-13u

Dienst gezondheid heeft tot doelstelling gezondheid in al haar vormen te promoten.  Om deze te bereiken richten we ons niet alleen tot het grote publiek maar ook tot de medewerkers van de administratie zelf.

De dienst laat zich bijstaan door een Gezondheidheidscomité waarvan de taak is om te adviseren en de initiatieven in het domein van de gezondheid aan te moedigen.  Dit comité, waarvan de samenstelling open is, groepeert een aantal lokale professionelen uit de gezondheidssector zelf, maar ook personen die van uit hun expertise of hun implicatie de vertegenwoordigers van een bepaalde bevolkingsgroep zijn.

Welke acties ? Deze rond obesitas of een gezonde voeding, meer in het bijzonder in de scholen, de problematiek van de patiënt bij het verlaten van een hospitaal met aandacht voor de middelen die ter beschikking gesteld worden van de interventionisten, de artsen en patiënten.

De dienst gezondheid neemt deel en ondersteunt bepaalde wereld dag acties zoals de strijd tegen Aids, de orgaandonatie, de tabakspreventie,…

De dienst gezondheid informeert het publiek door het organiseren van voordrachten in zeer uiteenlopende domeinen zoals : het recht van de patiënt, gezonde voeding, hormoonontregelende stoffen, infarcten, kankerbestrijding, de ziekte van Parkinson, lijfrente, euthanasie, Tabac bestrijding, burn-out, rugpijn, …

De dienst gezondheid organiseert diverse gezondheidsanimaties voor mensen die Alzheimer hebben of voor hun naasten als ook in partneriaat met de vzw Similes voor mensen met mentale problemen of hun naasten.

De dienst gezondheid ondersteunt eveneens de bloedinzamelingen die het Rodekruis België organiseert.

Dienst Gezondheid