Hoe ver zijn we met de Keym-werken?

Hoe ver staan de werken op Keym?

Update: 05/06

Na enkele maanden werken is de renovatie van het Keymplein bijna rond. Dit ambitieuze en noodzakelijke project was gepland in drie opeenvolgende fasen, zodat het plein actief kon blijven ondanks de onvermijdelijke hinder.

Fases 2.1 & 2.2

De eerste twee fasen liggen nu achter ons, namelijk kant langs de Ottervangerstraat, de Vander Elststraat en de Bien-Fairestraat, en het midden van het plein. Vanaf 6 juni 2024 zijn deze twee zones open zijn voor verkeer. Er zijn tijdelijke beschermingsmaatregelen getroffen met rubberen tegels die de nieuwe straatstenen beschermen in afwachting dat het zand zich in de voegen zet.

Fase 2.3

De werken aan de derde fase, die het Espace Delvaux en het einde van de Gratès- en de Winterkoninkjesstraat omvat, beginnen op 6 juni. Het team streeft ernaar om deze fase eind juli af te ronden, onvoorziene technische of weersomstandigheden daargelaten. 

Om de werken te vergemakkelijken en omwille van verzekeringsredenen worden bewoners, klanten, winkeliers en leveringsdiensten verzocht om de geldende verkeersverboden te respecteren. Dit is zowel van toepassing voor de gemotoriseerde toegang tot het plein en zijn omleidingen als voor het voetgangers- en fietsverkeer.

Keym_circulation05:2024.jpg

Tijdens deze fase van de werken zullen voertuigen op het plein kunnen circuleren volgens een specifiek plan dat de overlast tot een minimum beperkt. Vanaf 6 juni is het in gebruik en kunnen mensen het plein oversteken:

  • het is mogelijk om het plein over te steken vanaf de Vander Elststraat en de Ottervangerstraat richting Waterwildlaan of de ondergrondse parking (open zoals gewoonlijk) via twee verkeerslichten (een in de ondergrondse parking, de andere in het midden van het plein); 
  • het verlaten van de ondergrondse parking si via het midden van het plein, richting de Waterwildlaan; 
  • het einde van de Gratès- en de Winterkoninkjesstraat zal ontoegankelijk zijn; deze twee wegen zullen worden afgesloten, behalve voor plaatselijk verkeer;
  • de Bien-Fairestraat blijft afgesloten en enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
  • De leveringszone ligt in de Ottervangerstraat.

 Tijdens de werken:

  • blijven de winkels toegangelijk;
  • komt er een duidelijk omleidingsplan om de toegang tot het plein zo vlot mogelijk te laten verlopen;
  • blijft de ondergrondse parking open zoals gewoonlijk;
  • blijven duidelijk afgebakende gebieden toegankelijk voor voetgangers. Fietsers lopen langs met hun fiets in hun hand.

Info? keym@wb1170.brussels - Onthaalpunt in de werfkeet (ex-Capoue), open voor iedereen: dinsdag, van 13u tot 14u.

signature EspaceMobilité.jpg