Stedenbouwkundige vergunningen

Lopende onderzoeken : elke morgen op afspraak
De stedenbouwkundige voorschriften voorzien in een aantal gevallen in speciale reclamemaatregelen. Bewoners worden uitgenodigd om hun mening te geven over het project door middel van rode affiches die in de buurt van de betreffende locatie worden geplaatst.
Vanwege de uitzonderlijke sanitaire crisis veroorzaakt door Covid-19 dat België vandaag kent en de huidige en toekomstige maatregelen die genomen worden om de verspreiding  van het virus in de bevolking te beperken, kan het volledige dossier van de aanvraag tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek worden geraadpleegd online op: https://stedenbouw.irisnet.be/openbare_onderzoeken . Als het niet mogelijk is om online te raadplegen, ligt het dossier ook ter inzage bij de Dienst Stedenbouw alleen op afspraak te maken per tel. op 02/674.74.32 of per e-mail :  stedenbouw@wb1170.brussels
 
Technische inlichtingen of uitleg kunnen worden verkregen alleen op afspraak te maken per tel. op 02/674.74.32 of per e-mail : stedenbouw@wb1170.brussels

OPENBARE ONDERZOEKEN