Dienst Cultuur

Antoine Gilsonplein 6 - gelijkvloers
02. 674.75.07 -  02.674.74.63
cultuur@wb1170.brussels
De dienst is alleen beschikbaar op afspraak.

In het algemeen tracht de dienst Cultuur kunst te promoten en zowel de kunstenaars van Watermaal-Bosvoorde als derden die het culturele leven van de gemeente willen stimuleren, te ondersteunen.  De dienst organiseert en steunt dan ook verschillende evenementen, zowel in de wereld van de muziek als in die van de beeldende kunsten.

Daarnaast behartigt hij naast het artistieke erfgoed van de gemeente (aankoop van kunstwerken, inventarisatie en onderhoud van de werken, onderzoek naar de kunstenaars, enz.)  en helpt de onderzoekers bij hun talrijke pogingen (verleden van de gemeente, kunstenaars, gebouwen, oprichting van een iconografische databank, enz.)

De dienst is verantwoordelijk voor de bezetting en de verhuur van de Salons van het Hooghuis en het station van Watermaal, en is belast met de strikte planning, het opstellen van de contracten, het toezicht op de naleving van de regels en het feitelijk beheer van de lokalen.

De dienst Cultuur biedt administratieve en technische ondersteuning aan het grote netwerk van lokale bibliotheken en ludotheken, zowel Franstalige als Nederlandstalige, en aan het Centrum voor Lokale Geschiedenis in Watermaal-Bosvoorde.

Sinds 1 januari 2015 is de afdeling uitgebreid met een 'Cultuurbeleidscoördinator' die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de activiteiten van de Nederlandstalige culturele partners van de gemeente (o.a. WaBo Cultuurcentrum en Bibliotheek Rozenberg) en na de goedkeuring van het door de gemeenteraad vastgestelde Nederlandstalig cultuurplan voor de periode 2015-2019