Wettiging van handtekening

De wettiging van een handtekening bevestigt uitsluitend de authenticiteit van deze handtekening en niet de inhoud.

U kan zich persoonlijk bij uw woonstgemeente aanmelden.

Deze procedure is voorbehouden voor de personen die in Watermaal-Bosvoorde gedomicilieerd zijn.

Af te leggen documenten  :

  • Originele identiteitskaart van de ondertekenaar
  • Document met de te wettigen handtekening
  • Originele volmacht indien de ondertekenaar zich niet persoonlijk kan aanmelden

Kosten: gratis voor de bewoners van de gemeente