Eensluidend afschrift van documenten

Voorkeur voor online afspraakplanning voor de dienst Bevolking via Irisbox : klik op online afspraakplanning en als het niet mogelijk is, neem telefonisch contact op met de dienst Bevolking : T. 02.674.74.22.

BETALEN UITSLUITEND PER BANCONTACT

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat u in uw bezit heeft. Het gemeentebestuur heeft die kopie gecontroleerd en een officieel kenteken gegeven, zoals een stempel of een zegel. Daardoor krijgt de kopie, van bijvoorbeeld een diploma.

Het voor eensluitend verklaren van documenten is geen wettelijke verplichting, geen enkele tekst legt de burgemeester de verplichting op om documenten van privé-belang te certificeren. De certificering van diploma's is slechts een praktijk, een dienst aan de burgers.
De burgemeester of zijn gevolmachtigden mogen geen gelijkvormige afschriften afleveren van identiteitskaarten, paspoorten of rijbewijzen. Anderzijds kan de gemeente de betrokkene altijd een uittreksel uit de bevolkingsregisters verstrekken waaruit blijkt dat hij of zij houder is van dit of dat andere document.
Authentieke akten (akten van de burgerlijke stand, vonnissen of arresten, notariële akten) kunnen niet eveneens als conforme worden verklarend. Alleen de autoriteit die een dergelijk document heeft opgesteld, heeft het recht om een kopie te verstrekken.
Sinds 31 maart 2004 kan de Belgische federale overheid niet langer van de burgers een gewaarmerkte kopie van een document eisen, een kopie van goede kwaliteit is voldoende. In geval van twijfel is het aan de autoriteit om de nodige maatregelen te nemen om de authenticiteit van het document te verifiëren. Autonome overheidsbedrijven zijn aan dezelfde regels onderworpen. Er werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de federale staat en de gemeenschappen en gewesten. Sommige deelstaten vereisen geen gewaarmerkte afschriften meer.
U moet het origineel en de kopie(ën) meenemen.

Tarief : gratis voor de inwoners en 9,50 € voor de niet-inwoners.